Mladí podnikatelia vyhlásili súťaž o Byrokratický nezmysel roka

Diskusia 2  
Mladí podnikatelia vyhlásili súťaž o Byrokratický nezmysel roka
Zdroj: TASR

3. 5. 2012 - Byrokratický nezmysel 2012 je súťaž o anticenu pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom, ktorú vyhlásilo Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) a jej odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS).

Bratislava 3. mája (TASR) - Byrokratický nezmysel 2012 je súťaž o anticenu pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom, ktorú vyhlásilo Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) a jej odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS). Cieľom je identifikovať legislatívne opatrenia alebo byrokratické povinnosti, ktoré podnikateľom najviac strpčujú život. Zmyslom súťaže je pokúsiť sa odstrániť „víťaza“ súťaže z legislatívy a pomôcť tak vylepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku.

K vyhláseniu súťaže viedli mladých podnikateľov výsledky prieskumu o byrokracii a administratíve v podnikaní, v ktorom mladí podnikatelia uviedli, že viac ako 18 % z nich administratíva súvisiaca s podnikaním zaberá asi štyri pracovné dni v mesiaci. Ďalších 20 % podnikateľov uviedlo, že administratívou prežijú 2 – 4 dni pracovného času.

Z prieskumu tiež vyplýva, že vnímanie byrokracie a administratívy u mladých podnikateľov je značne ovplyvnené osobnými skúsenosťami. Napríklad respondenti, ktorí zamestnávajú zamestnancov, administratívu súvisiacu s ich pracovným pomerom vnímajú ako príliš zaťažujúcu až v 45 %, kým u skupiny podnikateľov bez zamestnancov to bolo len 21 %.

Za najviac zaťažujúcu oblasť označilo 56 % respondentov vybavovanie záležitostí s poisťovňami, daňovými úradmi a inými štátnymi inštitúciami. Naopak, zakladanie obchodných spoločností ako problémové označila len necelá pätina. Zaujímavé je, že ženy zvládajú byrokratickú záťaž omnoho lepšie ako muži. Z prieskumu tiež vyplynulo, že čím dlhšie ľudia podnikajú, tým viac vnímajú byrokraciu spojenú s ich činnosťou.

„Okrem vysokej byrokratickej a administratívnej záťaže je problémom aj to, že je často zbytočná a nikomu nepomáha. Preto sme sa rozhodli vyhlásiť súťaž Byrokratický nezmysel 2012,“ povedal pre TASR Vladimír Jakubec zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska. „Prostredníctvom tejto súťaže chceme identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zaťažujúce podnikateľov a upozorniť na ne s cieľom odstrániť ich z legislatívy,“ dodal Jakubec.