PSS uzatvorila v prvom štvrťroku 65 990 nových zmlúv

Pridajte názor  Zdroj: SITA

3. 5. 2012 - Objem cieľových súm sporiacich zmlúv dosiahol 491,6 mil. eur

Klienti Prvej stavebnej sporiteľne (PSS) uzatvorili v prvých troch mesiacoch tohto roka 65 990 nových zmlúv o stavebnom sporení. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to nárast o 59,7 %. Objem cieľových súm sporiacich zmlúv dosiahol 491,6 mil. eur pri medziročnom náraste o 24,36 %. Klienti podľa vyjadrení firmy na ekonomicky náročnú situáciu zareagovali tak, že podobne ako v roku 2009 výrazne stúpol počet novouzatvorených zmlúv o stavebnom sporení, ako aj celková cieľová suma na týchto zmluvách.

To, že spoločnosť registruje zvýšený záujem o uzatváranie zmlúv o stavebnom sporení, je podľa predsedu predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Imricha Béreša dôkazom, že slovenský občan sa v čase krízy správa k svojim financiám zodpovednejšie. "Úrokové sadzby pri sporení aj stavebných úveroch sú vopred stanovené už pri uzatváraní zmluvy o stavebnom sporení. Ich výška je garantovaná počas celej doby platnosti zmluvy. A kríza na tom nič nezmení," povedal Béreš.

Medziročný nárast firma zaznamenala aj v objeme vyplatených finančných prostriedkov. V prvých troch mesiacoch tohto roka dosiahol súčet všetkých vyplatených financií určených na bývanie 120,09 mil. eur. Za rovnaké obdobie minulého roka to bolo 83,68 mil. eur. Medziročný nárast tak predstavuje 43,51 %.

Vďaka zvýhodneným ponukám záujem občanov o úvery na bývanie v stavebnej sporiteľni podľa jej vyjadrení tiež rástol. V prvých troch mesiacoch tohto roka poskytla 5 563 úverov na bývanie v celkovom objeme 107,8 mil. eur. Medziročne počet úverov narástol o 37,4 % a ich objem o 50,8 %.

V tomto roku plánuje Prvá stavebná sporiteľňa uzatvoriť vyše 180 tis. zmlúv za 1,84 mld. eur. V medziročnom porovnaní by to predstavovalo nárast počtu zmlúv o niečo vyše 12 % a pri objeme o 15 %. Zároveň počíta s tým, že stavební sporitelia si do spoločnosti uložia vklady za 433,4 mil. eur, čo by predstavovalo nepatrné zvýšenie oproti minulému roku. Ako ďalej vyplýva z výročnej správy, v tomto roku predpokladá firma poskytnúť zhruba 26 300 stavebných úverov a medziúverov, ktoré by sa tak mali zvýšiť o 27,1 %.

Prvá stavebná sporiteľňa vznikla 16. novembra 1992 a ovláda takmer 90 % trhu stavebného sporenia. Slovenská sporiteľňa v nej vlastní 9,98 % akcií, rakúska Erste Group Bank má 25,02-percentný podiel. Nemecká firma Bausparkasse Schwäbisch Hall a rakúska Raiffeisen Bausparkassen Holding majú zhodne po 32,5 % akcií.