Tatra Asset Management vykázal zisk 4,3 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj: SITA

2. 5. 2012 - V porovnaní s rokom 2010 zaznamenala spoločnosť nárast zisku o 26 %.

Správcovská spoločnosť Tatra Asset Management evidovala v minulom roku čistý zisk vo výške 4,3 mil. eur. V porovnaní s rokom 2010 tak spoločnosť podľa zverejnených informácií zaznamenala nárast zisku o 26 %. Poplatky a výnosy z provízií Tatra Asset Managementu v minulom roku vzrástli medziročne o 7,5 % na 14,954 mil. eur a poplatky a náklady na provízie na druhej strane poklesli o 0,6 % na 6,975 mil. eur. Čistý zisk z poplatkov a provízií tak spoločnosť zaznamenala v objeme 7,979 mil. eur.

Správcovská spoločnosť Tatra Asset Management bola založená v marci 1998 ako 100-percentná dcérska spoločnosť Tatra banky. K záveru vlaňajška spravovala spoločnosť 23 podielových fondov. Hlavným predmetom činnosti správcovskej spoločnosti je vytváranie a spravovanie podielových fondov, riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta, či poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov.