Asset Management SLSP zaznamenal zisk 515 tis. eur

Diskusia 1  Zdroj: SITA

1. 5. 2012 - Časť z minuloročného zisku spoločnosti, konkrétne 513 tis. eur, bude vyplatená akcionárom vo forme dividend.

Asset Management Slovenskej sporiteľne vykázal v minulom roku čistý zisk vo výške 514,6 tis. eur. V medziročnom porovnaní tak spoločnosť zaznamenala pokles zisku o 22 %. Časť z minuloročného zisku, konkrétne 513 tis. eur, bude vyplatená podľa spoločnosťou zverejnených informácií akcionárom vo forme dividend. Suma 1 577 eur bude pridelená do nerozdeleného zisku minulých rokov. "V roku 2011 si Asset Management Slovenskej sporiteľne dokázal udržať svoje postavenie medzi najvýznamnejšími správcovskými spoločnosťami na slovenskom finančnom trhu, aj keď sa jeho trhový podiel znížil na úroveň 18,6 %," uvádza spoločnosť vo výročnej správe.

Služby Asset Managementu Slovenskej sporiteľne využívalo vlani približne 86,5 tis. klientov, pričom hodnota majetku v podielových fondoch dosiahla ku koncu vlaňajška približne 673 mil. eur. Čisté predaje za rok 2011 zaznamenala spoločnosť v zápornej výške 209,6 mil. eur. "Odlevmi z majetku bol najviac postihnutý segment peňažných a dlhopisových fondov. Medzi významné faktory vplývajúce na výsledky predaja nielen AM SLSP, ale aj celého odvetvia kolektívneho investovania, bola rastúca konkurencia depozitných produktov poskytovaných bankami na Slovensku, ktoré v záujme získania primárnych zdrojov od klientov ponúkali veľmi atraktívne podmienky pre depozitá, najmä so splatnosťami 1 - 4 roky," uvádza spoločnosť vo výročnej správe.

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s. vlastní Erste Asset Management, GmbH. Spoločnosť bola založená v septembri 2001 a v súčasnosti eviduje základné imanie vo výške 1,66 mil. eur.