Skupina VÚB s konsolidovaným ziskom 30,6 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj: SITA

30. 4. 2012 - Samotná VÚB banka dosiahla zisk 24,7 mil. eur

Skupina VÚB dosiahla v prvom štvrťroku čistý zisk 30,6 mil. eur a v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška ho znížila o 28,7 %. Samotná banka dosiahla zisk 24,7 mil. eur a medziročne ho znížila o 33,2 %. Hrubé prevádzkové výnosy skupiny VÚB poklesli o 4,4 % na 121,7 mil. eur. Čisté úrokové výnosy vzrástli o 2 %, čisté výnosy z poplatkov a provízií klesli o 5,1 % a obchodovanie zaznamenalo stratu 4,1 mil. eur. Čisté úrokové výnosy boli pritom podľa VÚB negatívne ovplyvnené vyššími nákladmi na financovanie, pretože banky sa snažili posliniť svoju pozíciu v oblasti likvidity.

Pomer nákladov a výnosov vzrástol v medziročnom porovnaní o 709 bázických bodov na 52 %, na čo malo okrem poklesu výnosov vplyv najmä zavedenie bankového odvodu. Pri eliminovaní jeho vplyvu by pomer nákladov a výnosov dosiahol 47,8 %. Výsledkom je, že prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek poklesol o 16,7 % na 58,4 mil. eur. Pri vylúčení vplyvu dopadu bankového odvodu by to bol pokles o 9,3 %. Pre pokles prevádzkového zisku spojeného s 23,7-percentným nárastom nákladov na riziko vykázala skupina VÚB zisk pred zdanením 38,4 mil. eur pri medziročnom poklese o 28,8 %.

Bilančná suma skupiny bola na konci marca vo výške 11,196 mld. eur a medziročne vzrástla o 6,9 %. Objem čistých úverov skupiny vzrástol o 10 % a dosiahol takmer 7,2 mld. eur najmä vďaka 9-percentnému rastu objemu hypotekárnych úverov a rastu úverov poskytnutým veľkým firemným klientom. Objem vkladov sa zvýšil o 7,5 % na 7,48 mld. eur. "Po príklade minulých rokov sa akcionári aj teraz rozhodli ponechať 70 % zisku za rok 2011 v banke a posilniť tak kapitál skupiny VÚB o viac ako 110 mil. eur. To nám umožní podporiť slovenskú ekonomiku poskytnutím nových úverov a investíciami do štátnych cenných papierov," povedal generálny riaditeľ VÚB banky Ignacio Jaquotot.

VÚB bola do obchodného registra zapísaná v roku 1992. Poskytuje retailové a komerčné bankové služby. Je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete. VÚB banka má aj jednu pobočku v Českej republike.

Skupina VÚB pozostáva z VÚB banky a jej dcérskych spoločností Consumer Finance Holding, VÚB Asset Management, VÚB Factoring, VÚB Leasing a Recovery, ktorých je VÚB banka 100-percentným vlastníkom. Konsolidované údaje okrem toho zahŕňajú 50-percentný podiel VÚB banky v spoločnosti VÚB Generali DSS.