Spoločnosť Nafta vykázala za rok 2011 zisk po zdanení 96,5 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj: TASR

27. 4. 2012 - Nafta, a. s., vykázala za rok 2011 v zmysle Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo zisk po zdanení 96,5 milióna eur.

Bratislava 27. apríla (TASR) - Nafta, a. s., vykázala za rok 2011 v zmysle Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo zisk po zdanení 96,5 milióna eur. Informovala o tom špecialistka pre externú komunikáciu spoločnosti Monika Feráková.

"K dosiahnutému hospodárskemu výsledku prispeli predovšetkým výnosy z predaja nových skladovacích služieb, rozvoj skladovacej kapacity a pozitívny vývoj na trhu s uhľovodíkmi. Uvedený výsledok bol podporený aj expanziou služieb podzemných opráv sond na českom trhu, uzavretím významných súdnych sporov z minulosti a efektívnym riadením nákladov," informoval generálny riaditeľ a. s. Nafta Martin Hollý.

"Prioritami spoločnosti na rok 2012 sú trvalé zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky a napredovanie v skladovacom projekte Gajary-báden," konštatoval nový predseda predstavenstva spoločnosti Michael Fipper. Dodal, že firma bude naďalej rozvíjať ponúkané skladovacie produkty a ponúkať služby na externých trhoch.

Spoločnosť v uplynulom roku úspešne ukončila 2. etapu rozširovania komplexu podzemného zásobníka v skladovacom objekte Gajary-báden. Do dnešného dňa firma investovala v rámci tohto projektu približne 100 miliónov eur. Po jeho úplnom dokončení v roku 2014 bude kapacita zásobníkov navýšená o ďalších 200 miliónov m3 na celkových 2,5 miliardy m3.

Nafta, a. s., je kľúčový poskytovateľ služieb v oblasti podzemného skladovania zemného plynu na Slovensku. Jej majoritným 56-% akcionárom je Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Celková kapacita komplexu zásobníkov Láb je aktuálne 2,3 miliardy m3 zemného plynu, čo predstavuje takmer 45 % celoročnej spotreby plynu na Slovensku.