Na Hrone pribudne ďalšia vodná elektráreň

Diskusia 1  Zdroj: TASR

27. 4. 2012 - Aj napriek nesúhlasu mnohých obyvateľov žiarskej mestskej časti Šašovské Podhradie a vodákov odsúhlasili mestskí poslanci Žiaru nad Hronom zmenu územného plánu mesta, ktorá povoľuje výstavbu vodnej elektrárne v tejto mestskej časti.

Žiar nad Hronom 27. apríla (TASR) – Aj napriek nesúhlasu mnohých obyvateľov žiarskej mestskej časti Šašovské Podhradie a vodákov odsúhlasili mestskí poslanci Žiaru nad Hronom zmenu územného plánu mesta, ktorá povoľuje výstavbu vodnej elektrárne v tejto mestskej časti. Malú vodnú elektráreň s výkonom 6 gigawattov elektrickej energie ročne tam chce postaviť bratislavská spoločnosť EuroEcology.

Podľa Bernarda Matrku z uvedenej spoločnosti by jej výstavba mala trvať približne 1,5 roka. Odporcov má najmä z radov vodákov a miestnych obyvateľov. Tí sa obávajú, že stavba nepriaznivo ovplyvní nielen životné prostredie, ale aj turizmus v tejto lokalite. Na podporu svojich výhrad spísali miestni, ale aj vodáci z celého Slovenska petíciu. Podpísalo sa pod ňu približne 770 ľudí.

Podľa Matrku sa však miestni nemusia obávať, že by ich malá vodná elektráreň obmedzovala alebo ohrozovala. "V každom prípade je táto stavba nápomocná, čo sa týka ochrany pred povodňami. Dotknuté domy, ktorých sa to týka, sú až pod elektrárňou, takže ani spodné vody im to nezvýši," vysvetlil.

Negatívne sa k veci stavajú aj vodáci. "Ak si poslanci myslia, že Šášov touto priehradou získa, že sa zvýši cestovný ruch, tak sú na omyle, bude to presný opak," povedal manažér žiarskeho Klubu vodáctva a raftingu Stanislav Kytka. Ak bude trend výstavby vodných elektrární na Hrone pokračovať, tak podľa jeho slov vodná turistika skončí.

V realite to totiž podľa jeho slov znamená, že v mieste, kde sa elektráreň nachádza, musia vodáci z lodí vystúpiť, preniesť ich po brehu a po určitom úseku môžu opäť pokračovať v splave. Matrka však tvrdí, že v prípade šášovskej elektrárne to bude iné. "Bude to tak urobené, aby cez rybovod – biokoridor - bolo možné prejsť s malými plavidlami tak, aby ich nemuseli vyberať z vody," ozrejmil.

Témou výstavby elektrárne sa žiarski poslanci zaoberali niekoľko mesiacov, nakoniec ju väčšinou hlasov schválili. Jedným z poslancov, ktorí jej výstavbu obhajujú, je aj Emil Vozár. "Som presvedčený, že čas ukáže, že to bolo dobré rozhodnutie. A možno malá vodná elektráreň ešte viac Šášov zviditeľní," zhodnotil.

Elektráreň prinesie podľa jeho názoru pre miestnu časť niekoľko benefitov. Jedným z nich by mohla byť rekonštrukcia cesty v miestnej časti, na ktorú mesto v súčasnosti nemá prostriedky. "My sme dávali rôzne návrhy, s čím vieme v rámci výstavby elektrárne občanom Šášova pomôcť. Tieto veci ešte budú v rámci našej ponuky prerokovávané," povedal v tejto súvislosti Matrka.

Naopak, proti hlasoval poslanec Richard Rišňovský. "Nemyslím si, že sa týmto schválením stala nejaká tragédia. Aj keď vnútorne som presvedčený, že prínosy malej vodnej elektrárne zďaleka nedosahujú možné potenciálne riziká, ktoré táto vodná elektráreň znamená pre vodný tok Hronu a pre okolitú prírodu," podotkol.

Schválenie zmeny územného plánu podľa primátora Ivana Černaja znamená, že investor môže začať s prípravnými prácami. K výstavbe bolo podľa jeho názoru vznesených niekoľko kritických poznámok zo strany obyvateľov aj vodákov, ktoré však investor vo veľkej miere vyvrátil, a na to reagovali aj poslanci svojím hlasovaním.

Akákoľvek stavba podľa jeho slov síce mení charakter krajiny a životné prostredie, no otázkou je, či negatívne, alebo nie. "Osobne si myslím, že by to mohlo to prostredie skultúrniť a možno aj samotný Šášovský hrad ako dominantu tejto oblasti by to mohlo vyzdvihnúť," poznamenal.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.