Kabinet zdobrovoľní druhý pilier a zavedie minimálnu penziu

Diskusia 2  Zdroj: SITA

27. 4. 2012 - Správa "VLÁDA: Kabinet zdobrovoľní druhý pilier a zavedie minimálnu penziu,“ rozšírená v druhom odseku o vyjadrenia ministra práce a sociálnych vecí Jána RichteraBRATISLAVA 27.

Správa "VLÁDA: Kabinet zdobrovoľní druhý pilier a zavedie minimálnu penziu,“ rozšírená v druhom odseku o vyjadrenia ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera

BRATISLAVA 27. apríla (SITA) - Vláda Roberta Fica opätovne zavedie dobrovoľný vstup do druhého dôchodkového piliera pre mladých ľudí. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády, ktoré v piatok schválil vládny kabinet. Vláda sa tiež zaviazala prehodnotiť opodstatnenosť počtu dôchodkových fondov v kapitalizačnom pilieri, a to aj vo vzťahu ku garantovaným nárokom. Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter má tiež presadiť zavedenie minimálneho dôchodku a vytvoriť podmienky na pokračovanie pracovných aktivít starších ľudí aj po dosiahnutí dôchodkového veku. "Dôchodkový systém by mal byť postavený na rovnakom dôchodkovom nároku pre všetkých, aby zabezpečoval minimálne dôchodkové príjmy s vyváženou mierou solidarity a zásluhovosti," uvádza sa vo vládnom programe.

"Budeme mať záujem prehodnotiť všetky tri pôvodné fondy. Ak dospejeme k otázke potreby otvorenia druhého piliera a zaoberať sa nejakým novým pomerom odvodov, budeme o tom hovoriť so správcovskými spoločnosťami a budeme mať záujem zdôvodniť, prečo k takémuto kroku pristupujeme,“ uviedol k druhému pilieru po rokovaní vlády minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. Na tento rok si minister kladie tri priority. Prvou je vytváranie podmienok na zvyšovanie zamestnanosti na Slovensku a novelizácia Zákonníka práce, druhou zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému a treťou riešenie financovania sociálnych služieb.

V oblasti priebežne financovaného dôchodkového systému, ktorý spravuje Sociálna poisťovňa, sa chce vláda zamerať na jeho finančnú udržateľnosť. „K stabilizácii finančnej udržateľnosti dôchodkového systému výraznejším spôsobom prispeje realizácia projektu UNITAS, projektu zjednotenia výberu daní, cla a odvodov,“ uvádza sa vo vládnom programe. Kabinet tiež chce obnoviť význam doplnkového dôchodkového sporenia, a to najmä prostredníctvom zvyšovania jeho atraktivity pre všetkých, ktorí naň prispievajú.

Programové vyhlásenie vlády hovorí aj o potrebe zaviesť do praxe jednotný výber daní a sociálnych odvodov. Vláda chce okrem toho dôslednejšie oddeliť výkonnú funkciu Sociálnej poisťovne od funkcie kontrolnej a dozornej, s dôslednejším využitím tripartitného princípu.

Vláda si tiež kladie za cieľ znížiť vysokú nezamestnanosť s osobitným zreteľom na nezamestnanosť mladých, najmä absolventov škôl a riešiť dlhodobú nezamestnanosť. Kabinet sa zaväzuje spracovať samostatné programy zamestnávania mladých ľudí, ich prípravy na plynulý vstup na trh práce. K rastu zamestnanosti má prispieť aj znižovanie administratívneho zaťaženia podnikateľskej sféry vrátane zjednodušenia daňového a odvodového systému. Kabinet chce tiež na základe sledovania vývoja v oblasti miezd postupne zvyšovať minimálnu mzdu a naďalej realizovať programy a projekty na riešenie dlhodobej nezamestnanosti.