V Košickom kraji žije viac ako 30.000 rodín so sociálnym problémom

Pridajte názor  Zdroj: TASR

26. 4. 2012 - Ku koncu minulého roka bolo v Košickom kraji zaevidovaných vyše 34.000 rodín, ktoré majú nejaký sociálny problém.

Košice 26. apríla (TASR) - Ku koncu minulého roka bolo v Košickom kraji zaevidovaných vyše 34.000 rodín, ktoré majú nejaký sociálny problém. Žije v nich okolo 50.000 detí.

Podľa riaditeľky košickej neziskovej organizácie Miesto pod slnkom Evy Litavskej ide o vysoké číslo. A nie sú v ňom zahrnuté ani rodiny v hmotnej núdzi, išlo by tak o oveľa vyššie číslo. "Sú to len rodiny, ktoré sú evidované na oddeleniach sociálno-právnej ochrany, to znamená rodiny v kríze, v rozvodom konaní, rodiny, v ktorých sa zabezpečuje výživné, kde sú odňaté deti...," priblížila pre TASR Litavská. Počet rodín získala zo štatistík úradov práce v okresoch Košického kraja.

Množstvo detí, ktoré žijú v problémových rodinách, považuje Litavská takisto za alarmujúce. Tie žijú v evidovaných rodinách v rámci systému sociálno-právnej ochrany. Z týchto 50.000 chlapcov a dievčat je 1242 v ústavnej starostlivosti - v detských domovoch alebo krízových centrách. U 500 z nich boli podané návrhy na súd. "Aj týchto 500 detí je veľa," zhodnotila Litavská. Dodala, že snahou úradov je vrátiť tieto deti späť do rodín.

Potešiteľné podľa nej je, že mnoho chlapcov a dievčat si zoberie do opatery vlastná rodina. "Príbuzní sa aktivizujú, v náhradných rodinách, u starých rodičov a príbuzných je 1365 detí, ktoré by inak museli byť v detskom domove," vyzdvihla Litavská.

Nezisková organizácia Miesto pod slnkom bezplatne pomáha v sociálnej oblasti, vo vzdelávaní a v rodinných problémoch ľuďom na východe Slovenska už desať rokov. Za ten čas bola nápomocná v mnohých prípadoch. "Je to ťažká práca, náročná, rodiny majú veľa problémov," zhodnotila dnes Litavská.

Poradňa neziskovej organizácie je otvorená na Hlavnej ulici v Košiciach. Klienti podľa Litavskej chodia po rady aj na základe skúseností iných, ktorým pomohli. "Podarilo sa nám vytvoriť jednu profesionálnu organizáciu, kde sú zapálení ľudia, oddaní tejto práci, stále na sebe pracujú a robia prácu veľmi dobre," vyzdvihla riaditeľka neziskovej organizácie. Ich sociálna poradňa volí ku klientom empatický prístup, zamestnáva vzdelaných a kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sa neustále vzdelávajú.

UPOZORNENIE: TASR vydá k správe zvukový záznam.