Marcové predaje fondov môžu podľa NBS naznačovať obrat

Pridajte názor  
Marcové predaje fondov môžu podľa NBS naznačovať obrat
Zdroj: SITA

25. 4. 2012 - K aktuálnemu priaznivému vývoju na trhu kolektívneho investovania napomohla podľa centrálnej banky aj nová legislatívna úprava umožňujúca vznik nových špeciálnych fondov ako konkurenčnej alternatívy, ktorá ponúka vyššie zhodnotenie oproti bankovým vkladom.

Vývoj investícií na trhu kolektívneho investovania v ostatných mesiacoch by mohol podľa Národnej banky Slovenska (NBS) naznačovať obrat dlhodobejšieho trendu záporných čistých predajov podielových fondov. V treťom tohtoročnom mesiaci sa totiž podľa centrálnej banky po deviatich po sebe nasledujúcich mesiacoch odlev prostriedkov z fondov zastavil a celkové čisté predaje podielových fondov spolu za všetky kategórie fondov dosiahli 0,8 mil. eur. "Zopakoval sa februárový scenár vývoja, keď po záporných predajoch fondov v prvých dvoch týždňoch mesiaca nasledovali v ďalších troch týždňoch len kladné predaje, avšak s tým rozdielom, že ich celkovo už mierne prevýšili," konštatuje NBS v pravidelnom mesačnom hodnotení.

K celkovej kladnej bilancii fondov v marci čiastočne podľa NBS prispelo zmiernenie záporných čistých predajov fondov peňažného trhu oproti predchádzajúcemu mesiacu o 5,2 mil. eur, ale predovšetkým zmena čistých predajov fondov iných ako fondy peňažného trhu o 50,2 mil. eur. "K aktuálnemu priaznivému vývoju napomohla nová legislatívna úprava kolektívneho investovania umožňujúca vznik nových špeciálnych fondov ako konkurenčnej alternatívy, ktorá ponúka vyššie zhodnotenie oproti bankovým vkladom," dodáva centrálna banka.

Podľa údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností skončili podielové fondy v marci s čistými kladnými predajmi v objeme 20,9 mil. eur a v mesačnom hodnotení zaznamenali kladné predaje prvýkrát od minuloročného mája. NBS zverejnila marcové výsledky podielových fondov vyplývajúce z vlastných výpočtov na báze týždenných údajov asociácie.