VÚB plánuje vydať hypotekárne záložné listy za 15 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj: SITA

25. 4. 2012 - Výnos je určený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,90 % p.a.

VÚB banka plánuje na financovanie hypoúverov vydať hypotekárne záložné listy v celkovom objeme 15 mil. eur. Menovitá hodnota každého cenného papiera bude 20 tis. eur. Banka ich začne vydávať 2. mája tohto roka počas predpokladanej trojmesačnej lehoty. Splatné sú 2. mája 2017. Výnos je určený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,90 % p.a. a vyplácaný bude polročne. Vyplýva to z informácií zverejnených spoločnosťou.

Emisný kurz banka stanovila na 90 - 110 % z menovitej hodnoty dlhopisu. Emisia dlhopisov nebude vydaná na základe verejnej ponuky a je určená investorom, ktorí na základe tejto ponuky získavajú cenné papiere v celkovej hodnote najmenej 50 tis. eur na jedného investora. VÚB podá žiadosť o prijatie emisie na obchodovanie na regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave.

VÚB bola do obchodného registra zapísaná v roku 1992. Poskytuje retailové a komerčné bankové služby. Je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete. VÚB banka má aj jednu pobočku v Českej republike.