Čisté predaje podielových fondov prevýšili 11 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj: SITA

24. 4. 2012 - Podielové fondy pokračujú v sérii kladných čistých predajov, pričom naposledy vykázali fondy záporné predaje v medzitýždennom hodnotení v 10. týždni, keď skončili v mínuse takmer 5 mil. eur.

Podielové fondy pokračovali v kladných čistých predajoch aj v uplynulom týždni. Celkovo fondy v správe členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností vykázali v 16. tohtoročnom týždni predaje vo výške 43,8 mil. eur a spätné nákupy za 32,6 mil. eur. Čisté predaje fondov tak dosiahli 11,2 mil. eur. Podielové fondy pokračujú v sérii kladných čistých predajov, pričom naposledy vykázali fondy záporné predaje v medzitýždennom hodnotení v 10. týždni, keď skončili v mínuse takmer 5 mil. eur.

Najvyššie kladné čisté predaje z jednotlivých typov fondov v uplynulom týždni zaznamenali špeciálne fondy cenných papierov, ktoré skončili v pluse 15,8 mil. eur. Kladné predaje za 1,6 mil. eur vykázali aj fondy peňažného trhu a s kladnými predajmi v objeme 1,5 mil. eur skončili aj špeciálne fondy nehnuteľností. Celkové predaje prevýšili spätné nákupy aj v prípade špeciálnych fondov alternatívnych investícií, a to o 286 tis. eur, pričom dlhopisové fondy zaznamenali predaje za 348 tis. eur. Kladné predaje vo výške 132 tis. eur zaznamenali aj fondy fondov a v pluse 200 tis. eur skončili špeciálne fondy profesionálnych investorov.

Fondy krátkodobých investícií na druhej strane zaznamenali záporné čisté predaje v objeme 5,4 mil. eur. Zmiešané fondy skončili v mínuse takmer 2 mil. eur a akciové fondy vykázali mínusové predaje za 623 tis. eur. Spätné nákupy prevýšili celkové predaje aj v prípade fondov z kategórie iné, a to o 489,6 tis. eur a fondy krátkodobého peňažného trhu skončili s mínusovými predajmi v objeme 132 tis. eur.

Najvyšší kladné čisté predaje z jednotlivých správcovských spoločností dosiahol v uplynulom týždni Tatra Asset Management, ktorý zaznamenal predaje v objeme 9,1 mil. eur. Asset Management Slovenskej sporiteľne naopak vykázal záporné predaje vo výške 3,7 mil. eur.

Agentúra SITA vydá podrobné údaje o výkonnosti podielových fondov v 16. týždni na:

http://www.webnoviny.sk/download/1923/udaje-o-vykonnosti-podielovych-fondov.xls