Podielové fondy s najvyššími predajmi v tomto roku

Pridajte názor  Zdroj: SITA

17. 4. 2012 - Podielové fondy vykázali v uplynulom týždni čisté predaje vo výške 25,3 mil. eur, čo je najvyššia úroveň predajov v tomto roku.

Podielové fondy zaznamenali v uplynulom týždni najvyššie čisté predaje v tomto roku. Celkovo fondy v správe členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností vykázali v 15. tohtoročnom týždni predaje v objeme 47,7 mil. eur a spätné nákupy vo výške 22,4 mil. eur. Čisté predaje tak fondy vykázali v objeme 25,3 mil. eur. Týždeň predtým, v 14. tohtoročnom týždni, zaznamenali fondy kladné čisté predaje vo výške 5,1 mil. eur.

Najvyššie kladné predaje z jednotlivých typov fondov vykázali v uplynulom týždni špeciálne fondy cenných papierov, a to vo výške 19,2 mil. eur. Kladné predaje v objeme 9,1 mil. eur zaznamenali aj dlhopisové fondy a v pluse 4,2 mil. eur skončili aj špeciálne fondy profesionálnych investorov. Celkové predaje prevýšili spätné nákupy o 942 tis. eur aj v prípade špeciálnych fondov nehnuteľností a s kladnými predajmi v objeme 208 tis. eur skončili aj špeciálne fondy alternatívnych investícií.

Najvyššie záporné predaje pritom vykázali fondy krátkodobých investícií, ktoré skončili v mínuse 3,3 mil. eur. Záporné predaje v objeme 2,8 mil. eur zaznamenali aj fondy peňažného trhu a v mínuse 724 tis. eur skončili aj zmiešané fondy. Fondy z kategórie iné skončili v mínuse 621 tis. eur a fondy fondov vykázali záporné predaje vo výške 380 tis. eur. Akciové fondy zaznamenali mínusové predaje za 320 tis. eur.

Najvyššie kladné čisté predaje z jednotlivých správcovských spoločností zaznamenal Tatra Asset Management, ktorý skončil s predajmi za 18,6 mil. eur. ČSOB Asset Management na druhej strany vykázal záporné čisté predaje vo výške 1 mil. eur.

Agentúra SITA vydá podrobné údaje o výkonnosti podielových fondov v 15. týždni na:

http://www.webnoviny.sk/download/1913/udaje-o-vykonnosti-podielovych-fondov.xls