DFN Košice nakupuje techniku za 3,49 milióna eur

Pridajte názor  Zdroj: SITA

9. 4. 2012 - Komplexná objednávka zahŕňa operačnú, diagnostickú a zdravotnícku techniku. Zákazka sa financuje z fondov Európskej únie a zrealizujú ju formou elektronickej aukcie.

Detská fakultná nemocnica (DFN) Košice plánuje nakúpiť zdravotnícku techniku a nábytok za 3,49 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Komplexná objednávka zahŕňa operačnú, diagnostickú a zdravotnícku techniku. DFN v Košiciach podľa vestníka verejného obstarávania nakúpi napríklad deväť prenosných defibrilátorov, operačný mobilný stôl, EKG prístroje, pacientske monitory, dojčenské pojazdné postieľky, ale aj skrinky, konferenčné a písacie stoly, skrine a regály.

Zákazka sa financuje z fondov Európskej únie a zrealizujú ju formou elektronickej aukcie. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena. Žiadosti o súťažné podklady a o prístup k dokumentom prijíma nemocnica do 18. apríla, lehota na predkladanie ponúk končí 25. mája.

Detská fakultná nemocnica Košice je špecializovanou koncovou nemocnicou pre deti z Košického aj Prešovského kraja. Tvoria ju štyri kliniky, šesť oddelení a celkovo 240 lôžok. Pri nemocnici pôsobí aj 56 špecializovaných ambulancií a vysunuté pracovisko Detského centra prof. Th. Hellbrüggeho pre deti s rôznymi poruchami vývinu. Detská fakultná nemocnica spolupracuje s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a je vzdelávacou bázou pre budúcich lekárov. Niekoľko rokov fungovala v prenajatých priestoroch, čo podľa riaditeľa DFN Petra Krcha sťažovalo jej chod aj údržbu. Od 1. januára 2010 je vo vlastných priestoroch a s pomocou eurofondov sa pripravuje na rozsiahlu rekonštrukciu.