Päťdesiatnici sú najmä vrátnici, školníci a kuriči

Diskusia 5  Zdroj: SITA

5. 4. 2012 - Slovensku v budúcnosti hrozí nedostatok kvalifikovaných pracovníkov pre starnutie populácie a chýbajúcich mladých zamestnancov. Najviac ohrozené z tohto pohľadu sú profesie vedecko-pedagogických zamestnancov, zubárov, majstrov odbornej výchovy, rušňovodičov, inštalatérov, potrubárov, zámočníkov a klampiarov.

Populácia Slovenska starne a v mnohých profesiách je nedostatok mladých zamestnancov. V budúcnosti hrozí, že Slovensku budú chýbať kvalifikovaní pracovníci. Medzi najviac rizikové zamestnania z tohto pohľadu patria predovšetkým vedecko-pedagogickí zamestnanci, zubári, majstri odbornej výchovy, rušňovodiči, inštalatéri, potrubári, zámočníci a klampiari. Vyplýva to z údajov výskumno-štatistickej spoločnosti Trexima Bratislava, spol. s r.o., ktoré poskytla vo štvrtok agentúre SITA.

Starší zamestnanci nad 50 rokov majú najväčšiu prevahu nad mladými na pozíciách vrátnikov, strážnikov, uvádzačov a šatniarok, kde majú podiel viac ako 67 %. Nasledujú školníci a údržbári s takmer 63 % a obsluhovači parných turbín - kuriči s bezmála 62 %. "Prvú skupinu zamestnaní, s najvyšším podielom zamestnancov nad 50 rokov, tvoria zamestnania s jednoduchými činnosťami bez potreby vyššej odbornosti, respektíve špecializácie. Pracujú v nich zamestnanci, ktorí si často prilepšujú k svojmu starobnému dôchodku," vysvetľuje manažér úseku štatistík a prognózovania v Trexime Ľubomír Kadlečík.

Nadpolovičnú väčšinu však podľa neho tvoria starší zamestnanci aj na viacerých riadiacich pozíciách. Napríklad takmer 59 % vedúcich v kultúrnych alebo zdravotníckych zariadeniach má viac ako 50 rokov. To platí aj o vedúcich zamestnancoch v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve. "Ďalšiu skupinu zamestnaní s vysokým podielom zamestnancov nad 50 rokov tvoria zamestnania, kde sa očakáva dostatočná skúsenosť a odbornosť, podložená nielen vzdelaním, ale najmä dostatočne dlhou praxou. Sú to zamestnania najmä na vedúcich a riadiacich pozíciách," dodal Kadlečík.

Najmenej starších je medzi obchodnými cestujúcimi, poradcami v obchode, obchodnými zástupcami (9 %), odbornými zamestnancami v bankovníctve a peňažníctve (9,7 %). Málo slovenských zamestnancov po päťdesiatke obsluhuje priemyselné stroje (približne 9,7 %) a programátorov je iba 10 %. Za "mladé“ zamestnanie možno považovať aj prácu krupiéra len s 10-percentným podielom starších.

"Do skupiny zamestnaní s nízkym podielom starších zamestnancov patria najmä zamestnania, ktoré si svojou povahou vyžadujú vysokú flexibilitu a počet odpracovaných hodín, zamestnania v prudko sa rozvíjajúcich odvetviach, ako je napríklad odvetvie informačných technológií. Taktiež sem patrí skupina zamestnaní, v ktorých si prevažne mladí ľudia privyrábajú popri štúdiu, respektíve ďalšom zamestnaní (čašník),“ uzavrel Kadlečík.