Obchody s dlhopismi tvorili v marci takmer 98 % obchodov na BCPB

Pridajte názor  Zdroj: SITA

4. 4. 2012 - Celkovo sa v marci na BCPB uskutočnilo 403 transakcií s dlhopismi, v rámci ktorých sa zobchodovalo 747 mil. kusov cenných papierov, pričom finančný objem dosiahol takmer 1,07 mld. eur.

Investori na bratislavskej burze aj v treťom mesiaci tohto roka zameriavali svoju pozornosť najmä na dlhové cenné papiere. Obchody s dlhopismi tvorili v marci viac ako 97,7 % všetkých obchodov na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB). Celkovo sa v marci podľa informácií zverejnených burzou uskutočnilo 403 transakcií s dlhopismi, v rámci ktorých sa zobchodovalo 747 mil. kusov cenných papierov, pričom finančný objem dosiahol takmer 1,07 mld. eur.

Rovnako ako v minulých mesiacoch, aj v marci mali podľa bratislavskej burzy v obchodovaní s dlhopismi výraznú prevahu priame obchody s finančným objemom vo výške 1,07 mld. eur nad kurzotvornými obchodmi s objemom 4,01 mil. eur. Trhová kapitalizácia dlhopisov k poslednému obchodnému dňu tretieho mesiaca dosiahla hodnotu 29,1 mld. eur, čo predstavovalo 0,04-percentný medzimesačný pokles. "Trhová kapitalizácia emisií dlhopisov umiestnených na trhu kótovaných cenných papierov zaznamenala od konca predchádzajúceho mesiaca pokles o 0,46 % na úroveň 27,84 mld. eur," dodáva BCPB.

Dlhopisový index SDXG sektor verejný reprezentovaný štátnymi dlhopismi uzatváral marec 2012 na úrovni 104,664 (cenový) a 147,44 (vývojový) s výnosom do splatnosti 4,422 % a s duráciou 5,165 roka. SDXG sektor súkromný reprezentovaný už len hypotekárnymi záložnými listami uzatváral marec na úrovni 100,82 (cenový) a 154,372 (vývojový) s výnosom do splatnosti 3,681 % a s duráciou 1,026 roka.