Podielové fondy skončili opäť s kladnými predajmi

Pridajte názor  Zdroj: SITA

3. 4. 2012 - Najvyššie kladné predaje z jednotlivých typov fondov zaznamenali v trinástom tohtoročnom týždni dlhopisové fondy, ktoré skončili s predajmi za 14,6 mil. eur.

Podielové fondy v správe členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností vykázali v uplynulom týždni kladné čisté predaje v objeme 5,1 mil. eur. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom sa tak kladné čisté predaje fondov znížili, keďže v dvanástom tohtoročnom týždni asociácia evidovala čisté predaje vo výške 18,7 mil. eur, čo bol najvyšší objem v tomto roku. Celkové predaje fondov v uplynulom týždni dosiahli 42,3 mil. eur a spätné nákupy 37,2 mil. eur.

Najvyššie kladné predaje z jednotlivých typov fondov zaznamenali v trinástom tohtoročnom týždni dlhopisové fondy, ktoré skončili s predajmi za 14,6 mil. eur. Špeciálne fondy cenných papierov zaznamenali kladné predaje vo výške 6,6 mil. eur a špeciálne fondy alternatívnych investícií skončili v pluse 628,7 tis. eur. Kladné predaje za 622,7 tis. eur zaznamenali aj špeciálne fondy nehnuteľností a v pluse 376,6 tis. eur skončili aj zmiešané fondy.

Špeciálne fondy profesionálnych investorov na druhej strane zaznamenali záporné čisté predaje v objeme 8 mil. eur a fondy peňažného trhu skončili v mínuse 5,3 mil. eur. Spätné nákupy prevýšili celkové predaje aj v prípade fondov krátkodobých investícií, a to o 3,4 mil. eur.

Najvyššie kladné predaje z jednotlivých správcovských spoločností zaznamenal v uplynulom týždni Tatra Asset Management, a to vo výške 10,7 mil. eur. Asset Management Slovenskej sporiteľne skončil so zápornými predajmi vo výške 3,7 mil. eur.

Agentúra SITA vydá podrobné údaje o výkonnosti podielových fondov v 13. týždni na:

http://www.webnoviny.sk/download/1891/udaje-o-vykonnosti-podielovych-fondov.xls