IFP: Valorizácia dôchodkov o pevnú sumu je ťažko obhájiteľná

Diskusia 2  Zdroj: TASR

2. 4. 2012 - Diskutovaná možnosť zvyšovania dôchodkov o pevnú sumu je nesystémovým riešením problému vysokých nákladov na dávky a neustáleho otvárania nožníc medzi nízkymi a vysokými dôchodkami.

Bratislava 2. apríla (TASR) - Diskutovaná možnosť zvyšovania dôchodkov o pevnú sumu je nesystémovým riešením problému vysokých nákladov na dávky a neustáleho otvárania nožníc medzi nízkymi a vysokými dôchodkami. Inštitút finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií SR upozorňuje, že aj napriek všeobecnej podpore takéhoto kroku naprieč politickým spektrom ide o ťažko obhájiteľné a zrozumiteľné rozhodnutie.

"Hlavným dôvodom indexačných mechanizmov vo všeobecnosti je takmer vždy zachovanie kúpnej sily. To sa dosahuje jednoduchým zvýšením čiastky o percento inflácie. Valorizácia o pevnú sumu je však z ekonomického pohľadu extrémne netradičný spôsob indexácie. Možno to prirovnať ku situácii, keď by sa sociálni partneri každý rok dohadovali o náraste platov v absolútnej čiastke namiesto percenta," konštatuje inštitút v analýze. Takáto situácia v nekonečnom horizonte vyúsťuje do jedného rovnakého platu alebo dôchodku pre všetkých.

Ako ďalej vysvetľuje IFP, aktuálny spôsob valorizácie dôchodkov zohľadňuje pre dôchodcov okrem zachovania kúpnej sily prostredníctvom sledovania inflácie aj možnosť benefitovať z rastu miezd, ktorý sa do valorizačného mechanizmu tiež premieta. "Jej hlavnou nevýhodou v porovnaní s inflačnou indexáciou sú fiškálne náklady, ktoré sú z pohľadu dlhodobej udržateľnosti systému významné. Pokiaľ teda chceme zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému a garantovať dôchodcom neklesajúcu životnú úroveň, je indexácia o infláciu, ideálne dôchodcovskú, najvhodnejším riešením," uzatvoril IFP.