Nemocnica Poprad sa nedohodla s poisťovňou Dôvera

Pridajte názor  Zdroj: SITA

2. 4. 2012 - Od 1. apríla je popradská nemocnica nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pre poistencov Dôvery. Poistencov Dôvery ošetria v Nemocnici Poprad len v prípade ohrozenia života alebo zdravia.

Správa "ZDRAVOTNÍCTVO: Nemocnica Poprad sa nedohodla s poisťovňou Dôvera" upravená v druhom odseku a rozšírená o stanovisko zdravotnej poisťovne Dôvera.

POPRAD 2. apríla (SITA) - Nemocnica Poprad, a.s. je od 1. apríla nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pre Dôveru zdravotnú poisťovňu, a.s. Nezazmluvnenie sa týka ústavnej zdravotnej starostlivosti, špecializovanej ambulantnej starostlivosti, výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti, osobitne hradených výkonov a spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Dôvodom nezazmluvnenia je skutočnosť, že Dôvera napriek predkladaniu kompromisných návrhov zo strany nemocnice, nechcela zohľadniť potreby financovania zdravotnej starostlivosti v nemocnici, informoval SITA generálny riaditeľ Nemocnice Poprad Jozef Tekáč.

Účinnosť zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré mala Nemocnica Poprad uzavreté so zdravotnými poisťovňami Dôverou a Union skončili už 31. marca. Súčasne od 1. apríla vstúpil do platnosti zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek. Od začiatku roku sa navýšili aj mzdy lekárov. Tieto tri dôvody boli témami rokovaní vedenia popradskej nemocnice so zdravotnými poisťovňami za účelom navýšenia chýbajúcich zdrojov a kontinuity poskytovania zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Poprad. Výsledkom rokovaní bolo predĺženie zmluvného vzťahu len s Union zdravotnou poisťovňou, ktorá podľa vedenia nemocnice zohľadnila potreby tohto zariadenia.

Nemocnica Poprad je tak povinná poskytnúť podľa zákona poistencom Dôvery výlučne neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Od 1. apríla však má nemocnica s poisťovňou zazmluvnené služby Lekárskej služby prvej pomoci, Rýchlej lekárskej pomoci, Rýchlej zdravotníckej pomoci, Dopravnej zdravotnej služby, kožný stacionár, ako aj poskytovanie lekárenskej starostlivosti.

Samotná poisťovňa reagovala, že s výnimkou nemocnice v Poprade pokračuje od 1. apríla v zmluvnom vzťahu so všetkými nemocnicami na Slovensku. "Mrzí nás, že napriek všetkému úsiliu, ktoré vynakladáme na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre našich poistencov, došlo k tejto nepríjemnej situácii. Nerozumieme postoju popradskej nemocnice, ani jej vyhláseniam. Porovnali sme konkurenčné ceny, naša ponuka bola pre nemocnicu najlepšia,“ povedal riaditeľ úseku nákupu zdravotnej starostlivosti Martin Kultan.

Klientov, ktorí mali plánovaný zákrok, Dôvera aktívne oslovuje a informuje ich telefonicky aj osobne o ďalšom postupe. K dispozícii sú im aj pracovníci poisťovne priamo v priestoroch Nemocnice Poprad, prípadne v blízkej pobočke poisťovne v Poprade. Poistencom Dôvery, ktorí mali do utorka 3. apríla naplánované ošetrenie alebo zákrok v popradskej nemocnici, ho Dôvera odsúhlasila a aj napriek nezmluvnému vzťahu nemocnici garantuje jeho úhradu.

Ošetrenie u ambulantných špecialistov zabezpečuje podľa Dôvery široká sieť odborníkov v Poprade a okolí. Ostatných poistencov, ktorí mali naplánovaný zákrok v mesiaci apríl, bude poisťovňa informovať o ďalšom postupe. Plánované výkony zabezpečuje v okolitých nemocniciach, a to v Spišskej Novej Vsi, Levoči, Kežmarku, Prešove, Liptovskom Mikuláši, či Starej Ľubovni.

Neodkladná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje život alebo niektorú zo základných životných funkcií a bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode.

Neodkladná starostlivosť je aj vyšetrenie osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, diagnostika a liečba osoby s rýchlo sa šíriacou a život ohrozujúcou nákazou. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami a neodkladná preprava darcov a príjemcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu. Neodkladnú prepravu vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby.