Podielové fondy s najvyššími predajmi v tomto roku

Pridajte názor  Zdroj: SITA

27. 3. 2012 - Fondy v správe členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností vykázali v dvanástom tohtoročnom týždni celkové predaje vo výške 50,86 mil. eur a spätné nákupy za 32,12 mil. eur. Čisté predaje tak dosiahli 18,7 mil. eur, čo je najvyššia úroveň v tomto roku.

Podielové fondy zaznamenali v uplynulom týždni najvyššie kladné čisté predaje v tomto roku, a to vo výške 18,7 mil. eur. Fondy v správe členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností vykázali v dvanástom tohtoročnom týždni celkové predaje vo výške 50,86 mil. eur a spätné nákupy za 32,12 mil. eur. Najvyššie kladné predaje z jednotlivých typov fondov v objeme 12,7 mil. eur zaznamenali špeciálne fondy alternatívnych investícií.

Druhé najvyššie kladné predaje v medzitýždennom porovnaní vykázali špeciálne fondy cenných papierov, a to vo výške 9,1 mil. eur. Kladné predaje v objeme 6,5 mil. eur zaznamenali aj špeciálne fondy profesionálnych investorov a špeciálne fondy nehnuteľností skončili s predajmi za 1,8 mil. eur. Celkové predaje prevýšili spätné nákupy podľa údajov asociácie aj v prípade zmiešaných fondov o 331 tis. eur, pričom dlhopisové fondy zaznamenali kladné predaje za 99 tis. eur.

Fondy peňažného trhu na druhej strane skončili v uplynulom týždni so zápornými predajmi v objeme 5 mil. eur a akciové fondy vykázali záporné predaje za 3,9 mil. eur. Spätné nákupy prevýšili celkové predaje aj v prípade fondov krátkodobých investícií, a to o 1,9 mil. eur a fondy z kategórie iné skončili v mínuse 562 tis. eur. Záporné predaje vo výške 320 tis. eur vykázali aj fondy fondov a fondy krátkodobého peňažného trhu skončili v mínuse 223 tis. eur.

Najvyššie čisté predaje z jednotlivých správcovských spoločností zaznamenal v dvanástom tohtoročnom týždni Tatra Asset Management, a to v objeme 22,9 mil. eur. Asset Management Slovenskej sporiteľne na druhej strane skončili so zápornými predajmi vo výške 3,4 mil. eur.