Na rozhodnutie o type sporenia v druhom pilieri zostáva už len týždeň

Diskusia 1  Zdroj: TASR

23. 3. 2012 - Zásadné zmeny v systéme sporenia v druhom pilieri začínajú platiť už o týždeň, teda od 1. apríla tohto roka.

Bratislava 23. marca (TASR) - Zásadné zmeny v systéme sporenia v druhom pilieri začínajú platiť už o týždeň, teda od 1. apríla tohto roka. Sporiteľom sa tak kráti čas, keďže do tohto termínu sa môžu dobrovoľne rozhodnúť, v akom fonde, prípadne viacerých fondoch, chcú sporiť.

Po novom vzniknú štyri fondy: dlhopisový (nahradí konzervatívny), zmiešaný (doteraz vyvážený), akciový (nahradí rastový) a zároveň vznikne úplne nový - indexový fond. Garancie vložených peňazí zostávajú už iba v jednom, a to v dlhopisovom fonde. Podľa ešte platnej úpravy sú garancie vo všetkých troch fondoch, pričom najviac ľudí má peniaze uložené v rastovom.

V prípade indexového fondu bude musieť dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) zverejniť, aké indexy bude kopírovať. Fond môže byť zložený z ľubovoľného počtu indexov a na ich základe budú DSS nakupovať cenné papiere. Keďže pôjde o pasívnu stratégiu investovania, poplatok pre správcov bude najnižší spomedzi všetkých fondov, a to 0,2 % ročne.

Časť poslednej, v poradí už 21. novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení začala platiť už začiatkom tohto roka. Zaviedla sa napríklad zmena, ktorá počíta s automatickým zaradením ľudí do druhého piliera, a to hneď pri vstupe na pracovný trh. Obdobie na rozhodnutie na výstup je nastavené na dva roky.

Od zaradenia do druhého piliera Sociálnou poisťovňou (SP) majú mladí pracujúci šesťmesačné obdobie na výber konkrétnej DSS. Ak si však nevyberú, zaradí ich samotná SP, a to na základe abecedného princípu, každá DSS tak priebežne dostane rovnaký počet sporiteľov.

Zmenou zákona sa tiež znížila minimálna dĺžka sporenia v druhom pilieri o päť rokov a po novom tak má stačiť na nárok na výplatu dôchodku z tohto systému 10 rokov. Toľko stačilo sporiteľom aj pri spúšťaní celého systému, čo však sprísnila predchádzajúca vláda na 15 rokov.