Prima banka vlani s vyššou tvorbou opravných položiek

Pridajte názor  Zdroj: SITA

20. 3. 2012 - Pod vlaňajší hospodársky výsledok sa podľa členky predstavenstva a riaditeľky finančnej divízie Prima banky Jaroslavy Hirschovej podpísal najmä konzervatívnejší prístup k opravným položkám po zmene majoritného akcionára.

Prima banka Slovensko, ktorá ešte ku koncu minulého roka pôsobila pod názvom Dexia banka Slovensko, vykázala v minulom roku stratu 11,7 mil. eur. Pod vlaňajší hospodársky výsledok sa podľa členky predstavenstva a riaditeľky finančnej divízie Prima banky Jaroslavy Hirschovej podpísal najmä konzervatívnejší prístup k opravným položkám po zmene majoritného akcionára. "Vďaka zlepšeniu bilancie banka výrazne zvýšila svoju kapitálovú primeranosť a spĺňa prísnejšie požiadavky na kapitál," povedala Hirschová. Vzhľadom na prevzatie úverového portfólia vzrástla čistá tvorba rezerv a opravných položiek medziročne o 9,5 mil. eur.

Vklady občanov ku koncu minulého roka vzrástli o viac ako 103 mil. eur, resp. o 12 %. Najväčší záujem zo strany klientov bol o termínované vklady s dlhšími viazanosťami. Prima banka si udržala podľa jej vyjadrení vedúce postavenie na trhu bankových služieb pre samosprávy. Trhový podiel vo financovaní samospráv dosiahol ku koncu vlaňajška 48,06 %. V oblasti vkladov samospráv dosiahla banka podiel 48,81 %. "Aj naďalej budeme rozvíjať služby pre mestá a obce a zároveň výrazne investovať do posilnenia pozície v oblasti služieb pre občanov, podnikateľov a pre malé a stredné firmy," dodala Hirschová.

Banka podľa jej vyjadrení s rezervou spĺňa aj všetky legislatívne požiadavky Európskeho bankového úradu a Národnej banky Slovenska týkajúce sa celkovej kapitálovej primeranosti a ukazovateľa Tier1. Tie zaisťujú schopnosť banky kryť straty pri pôsobení rizík. Celková kapitálová primeranosť tak dosiahla 13,66 %, pričom zákonom stanovená hranica je 8 %. Ukazovateľ Tier1 je na úrovni 9,5 %. Spĺňa tak požadovanú hranicu 6 %, rovnako spĺňa aj 9-percentnú hranicu, ktorá bude účinná k júnu 2012. Prima banka má teda podľa nej vytvorený dostatočný kapitálový vankúš a je pripravená na financovanie svojho ďalšieho rozvoja. Prima banka nevlastní žiadne grécke, írske, talianske, portugalské či španielske dlhopisy.

Prima banka Slovensko pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993 a v rámci doterajšieho fungovania spoločnosti je to už tretí názov. V máji 2000 sa majoritným akcionárom, v tom čase Prvej komunálnej banky, stala finančná skupina Dexia. Pod názvom Prvá komunálna banka vystupovala do konca septembra 2003, následne sa zmenila na Dexia banka Slovensko. Skupina Dexia v závere roka 2010 predala svoj podiel investičnej skupine Penta. Akcie banky však Penta nadobudla až 31. marca 2011, pričom v súčasnosti vlastní už zhruba 94 % akcií. Od januára 2012 sa Dexia banka zmenila na Prima banku.