Seniori sa môžu zapojiť do nového projektu a pomáhať starým ľuďom

Bratislava 19. marca (TASR) – Seniori sa môžu stať dobrovoľníkmi a pomáhať starším ľuďom v rámci nového projektu Pomáhať môže každý a v každom veku. Ten v máji spúšťa spoločnosť Hartmann-Rico, ktorá plánuje aktívnych seniorov aj oceniť.
"Princíp je vytvorený tak, aby senior pomoc vykonával dlhodobejšie v inštitucionálnej sfére," uviedla na dnešnej tlačovej besede Věra Husáková z uvedenej spoločnosti.
Seniori budú o novom projekte informovaní prostredníctvom letákov, ktoré budú distribuované v lekárňach či ambulanciách, webových stránok alebo rôznych seniorských združení, s ktorými chce firma spolupracovať. "Chceme pokryť organizovanú, ale aj neorganizovanú časť seniorov, ktorá sa bežne stretáva s normálnymi problémami," doplnila Husáková s tým, že napríklad v Rakúsku pripadá na 100 klientov v niektorých zariadeniach sociálnych služieb aj 150 dobrovoľníkov. Na Slovensku je tento podiel omnoho nižší. V slovenských domovoch sociálnych služieb je ubytovaných asi 18.000 klientov.
"Tí ľudia často nemajú pocit, že by mohli byť aktívni a že by mohli pomáhať a pritom je tu množstvo projektov," podčiarkla Husáková. Pre starých ľudí v domovoch dôchodcov je pritom podľa nej veľkou pomocou aj krátky rozhovor alebo prečítanie novín či knihy.
Do projektu môže zaslať prihlášku samotný senior, ktorý sa chce stať dobrovoľníkom, prihlásiť ho však môže aj starší človek, ktorý od dobrovoľníka pomoc prijíma. Prácu jednotlivých dobrovoľníkov bude hodnotiť odborná komisia, ktorá najlepších ocení.
Údaje Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) hovoria o tom, že počet ľudí vo veku 60 rokov a viac sa od roku 1980 zdvojnásobil. Kým napríklad priemerný vek ženy v Čile bol v roku 1910 33 rokov, dnes je to 82 rokov. Počet ľudí starších ako 80 rokov bude v roku 2050 oproti súčasnosti štvornásobne vyšší a odhaduje sa na 395 miliónov. Počet ľudí starších ako 65 rokov by mal do piatich rokov presiahnuť počet detí do päť rokov. Do roku 2050 prečíslia 65-roční a starší ľudia počet detí do 14 rokov. Väčšina starších zrejme pribudne v krajinách so stredným a nízkym HDP, lebo práve tam sa postupne tvorí a skvalitňuje zdravotná starostlivosť.
Výsledky sčítania obyvateľstva, ktoré Štatistický úrad SR realizoval v minulom roku, ukázali, že na Slovensku sa znížil počet obyvateľov v predproduktívnom veku. Kým v roku 2001 tvorili deti do 14 rokov takmer 19 percent, dnes je to 15,3 percenta. Podiel obyvateľov vo veku nad 65 rokov mierne vzrástol. Kým v roku 2001 to bolo 11,4 percenta, dnes je to 12,7 percenta.
Aktívne starnutie vybrala WHO aj ako tému tohtoročného Svetového dňa zdravia, ktorý tento rok pripadá na 7. apríla. Okrem toho je rok 2012 v EÚ vyhlásený za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.

UPOZORNENIE: TASR k správe vydá zvukový záznam.

Súvisiace články

Aktuálne správy