Priemerná mzda v Trenčianskom kraji bola vlani o 106 eur nižšia ako slovenský priemer

Pridajte názor  Zdroj: TASR

16. 3. 2012 - V minulom kalendárnom roku zamestnávali podniky s počtom zamestnancov 20 a viac v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) celkovo 132.871 zamestnancov.

Trenčín 16. marca (TASR) – V minulom kalendárnom roku zamestnávali podniky s počtom zamestnancov 20 a viac v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) celkovo 132.871 zamestnancov. Ich počet sa medziročne zvýšil o sedem percent. TASR o tom informoval riaditeľ Pracoviska Štatistického úradu (ŠÚ) SR v Trenčíne Pavol Arpáš.

Najviac osôb bolo zamestnaných v dvoch najväčších okresoch kraja, v Trenčíne (30.870) a Prievidzi (25.382). Nasledovali okresy Nové Mesto nad Váhom (15.747 zamestnaných osôb), Púchov (14.261), Ilava (13.699), Považská Bystrica (10.540) a Bánovce nad Bebravou (10.146 zamestnaných osôb). Najmenej osôb pracovalo v podnikoch s 20 a viac zamestnancami v okresoch Partizánske (6987) a Myjava (5240).

Najviac zamestnancov – 61.776 bolo zamestnaných v kraji v sekcii priemyselná výroba, čo predstavuje až 46,5 %. V sekcii vzdelávanie pracovalo 14.551 osôb, vo veľkoobchode a maloobchode 10.326 osôb.

Priemerná nominálna mesačná mzda v podnikoch s počtom zamestnancov 20 a viac v Trenčianskom kraji dosiahla 748 eur a bola o 106 eur nižšia ako celoslovenský priemer. Medziročne vzrástla o 4,1 %. Najvyššia mzda bola v sekcii informácie a komunikácia (1235 eur), v sekcii odborné, vedecké a technické činnosti (923 eur) a v sekcii činnosti v oblasti nehnuteľností (873 eur). Najnižšia mzda - 510 eur bola v administratívnych a podporných službách ako napr. sprostredkovanie práce, bezpečnostné služby alebo činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou.