Obchodné komory vyzvali budúcu vládu na otvorený dialóg

Pridajte názor  Zdroj: SITA

12. 3. 2012 - Nová slovenská vláda by mala podľa zástupcov trinástich zahraničných komôr pôsobiacich na Slovensku viesť otvorený a konštruktívny dialóg s podnikateľskou komunitou a rešpektovať všeobecné podnikateľské záujmy pri formovaní svojej agendy. Medzi požiadavkami komory sú aj zachovanie zmien v novelizovanom Zákonníku práce či reforma školstva.

Nová slovenská vláda by mala viesť otvorený a konštruktívny dialóg s podnikateľskou komunitou a rešpektovať všeobecné podnikateľské záujmy pri formovaní svojej agendy. Na pondelkovej tlačovej besede ju k tomu vyzvali zástupcovia trinástich zahraničných obchodných komôr pôsobiacich na Slovensku.

Komory v sedembodovej výzve žiadajú budúcu vládu, aby zachovala najdôležitejšie zmeny v novelizovanom Zákonníku práce. Dôležitým je pre ne aj transparentný a efektívny proces verejného obstarávania či reforma školstva, ktoré by malo lepšie odrážať potreby pracovného trhu. Jedným z bodov výzvy je požiadavka na zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku, čo má nová vláda zabezpečiť lepšou vymožiteľnosťou práva a predvídateľnosťou právneho systému. Zároveň je podľa členov komôr potrebné znížiť administratívnu záťaž a lepšie obhajovať záujmy slovenského hospodárstva na úrovni Európskej únie.

"Podstatné je, aby nová vláda, či už bude jednofarebná alebo akákoľvek mala záujem komunikovať s podnikateľským sektorom," povedal prezident americkej obchodnej komory v SR Igor Kottman. Ako dodal, "dôležité je, aby rozhodnutia novej vlády prispievali k tomu, aby sa dramatickým spôsobom nezhoršovalo podnikateľské prostredie na Slovensku."

Kottman považuje za hnací motor našej ekonomiky zahraničné investície. "Netreba však zabúdať na domácich podnikateľov, ktorí by voči zahraničným investorom nemali byť znevýhodňovaní," doplnil. "Podstatné bude, či vláda bude mať záujem o to, aby podnikateľské prostredie na Slovensku bolo zaujímavé pre kohokoľvek, či domáce podnikateľské subjekty, existujúce zahraničné a nové zahraničné subjekty," povedal Kottman.

Prezident francúzsko-slovenskej obchodnej komory Tibor Lanzarovič skonštatoval, že vo Francúzsku sa za posledných približne 20 rokov stiera rozdiel medzi rozhodnutiami pravicovej a ľavicovej vlády. "Mnohokrát vo Francúzsku ľavicová vláda urobí pravicovú politiku a naopak," povedal. "V čase krízy sú určité priority štátu a tento rozdiel sa ešte viac stiera," uzavrel Lanzarovič.