Viacročné termínované vklady sú čoraz populárnejšie

Diskusia 1  Zdroj: SITA

25. 1. 2012 - Prechod od krátkodobých k dlhodobým terminovaným vkladom je podľa analytičky Poštovej banky Evy Sadovskej neprehliadnuteľný

Na konci novembra 2011 malo obyvateľstvo v bankách uložených 23,2 mld. eur, čo bolo o 9 % viac ako počas nášho prvého dňa s eurom, teda 1. januára 2009. "Keďže vstup Slovenska do eurozóny bol sprevádzaný bolestivými dopadmi hospodárskej krízy, šporovlivá nátura nášho obyvateľstva sa prejavila ešte výraznejšie," povedala analytička Poštovej banky Eva Sadovská. Aj pomerne krátke trojročné obdobie eura na Slovensku stačilo podľa Sadovskej na to, aby sa zmenili preferencie Slovákov pri ukladaní peňazí v bankách.

V súčasnosti dominujú termínované vklady s lehotou viazanosti dlhšou ako jeden rok. Nebolo tomu ale vždy tak. Kým totiž pred tromi rokmi mali Slováci podľa Sadovskej necelú polovicu vkladov (takmer 10 mld. eur) uloženú na termínovaných vkladoch s viazanosťou do jedného roka, tak v súčasnosti ide už len o pätinu (necelých 5 mld. eur). Na popularite tak čoraz viac získavajú viacročné termínované vklady. Na konci novembra 2011 mali Slováci na takýchto termínovaných vkladoch uložených 36 % z celkového objemu bankových vkladov, teda viac ako 8 mld. eur. Pritom ešte začiatkom roka 2009 na viacročných vkladoch končilo podľa Sadovskej iba 14 % vkladov obyvateľstva, teda niečo cez 3 mld. eur.

Časť svojich finančných prostriedkov chceme mať stále poruke a na tomto správaní Slovákov sa podľa analytičky nič nezmenilo ani počas posledných troch rokov. Na bežných účtoch nechávame ležať 7 mld. eur, teda takmer tretinu z celkového objemu vkladov. Ich podiel sa dokonca za posledné tri roky zvýšil o tri percentuálne body z 27 % na 30 %. Na bežnom účte ale často mávame aj také sumy, ktorých sa nedotkneme niekoľko mesiacov či rokov. Kým ešte pred troma rokmi mali ľudia na neviazaných či sporiacich produktoch uložených iba niekoľko desiatok miliónov eur, v súčasnosti je to už vyše pol miliardy eur.