Plytvanie v zdravotníctve pohltí 10 až 20 % zdrojov

Pridajte názor  Zdroj:

24. 2. 2011 - Zdravotná poisťovňa Dôvera však upozorňuje aj na medicínske dopady neefektivity, príliš veľa vyšetrení a medikamentov môže pacienta ohroziť.

Menej liekov, výkonov, či liečby neznamená automaticky horšiu starostlivosť, z pohľadu pacienta totiž nie je rozhodujúca cena a množstvo, ale účinnosť a kvalita. Také sú závery štvrtkovej tlačovej besedy zdravotnej poisťovne Dôvera na tému efektivita. Príliš veľa vyšetrení a medikamentov môže podľa riaditeľa úseku nákupu v poisťovni Miroslava Žilineka dokonca pacienta ohroziť. Neefektivita má však okrem medicínskeho aj finančný dopad. Odhady hovoria že 10 až 20 % zo všetkých financií určených na zdravotníctvo pohltí plytvanie.

Ako upozornil Žilinek, neefektivita vzniká nielen nedodržiavaním platných pravidiel, či nedostatočnou komunikáciou a koordináciou lekárov, ale aj ich nedôslednosťou a chybami. Ďalšími príčinami sú chýbajúce záväzné štandardné liečebné postupy a neaktualizovaný katalóg výkonov. Dôsledkom sú potom nielen duplicitné vyšetrenia, poskytnutie neúčinnej, či nepotrebnej liečby, ale i užívanie liekov, ktoré sa nesmú užívať naraz, či takých, pre ktoré existuje ekvivalent s nižším doplatkom. Neefektivita je pritom podľa Žilineka prítomná tak v ambulanciách a nemocniciach, ako aj pri predpisovaní liekov, či v laboratóriách.

V rámci ambulancií sa neefektivita môže prejaviť rôznymi spôsobmi, neštandardne vysokým alebo aj nízkym počtom predpisovaných liekov a výkonov alebo vysokou točivosťou pacientov. Pri nemocniciach sa dá efektivita identifikovať napríklad aj podľa presunov medzi oddeleniami alebo medzi samotnými zariadeniami. Jedným z ukazovateľov je i počet hospitalizácií na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Poisťovňa napríklad eviduje prípady duplicitných vyšetrení, ktoré sú pre pacienta náročné, ako ožarovanie, ale aj hospitalizácie, kedy bol pacient počas približne troch dní na štyroch oddeleniach.

Problémom je podľa manažérky odboru liekovej politiky Dôvery Alžbety Árvaiovej aj predpisovanie veľkého množstva liekov jednému pacientovi. Analýza Dôvera odhalila, že vlani boli 224 tis. pacientom predpísané v jednom mesiaci lieky s tou istou účinnou látkou, 170 tis. pacientom boli predpísané dokonca tie isté lieky. Čím viac liekov pritom pacient užíva, tým má väčší predpoklad, že sa u neho prejavia negatívne interakcie. Jedným z rekordérov bol pacient, ktorý počas pol roka užíval 47 rôznych druhov liekov. Duplicitné alebo kontraindikované lieky často predpisujú tí istí lekári.

Ako objasnila Árvaiová, pri piatich liekoch existuje 4-percentná šanca na vznik neželaných účinkov, pri 20 však až 54-percentná. Podľa prieskumu je 70 % kombinácií liekov zlých. Za prospešné sa považuje 20 % kombinácií, a to hlavne pri srdcovocievnych ochoreniach, aj tam sa však odporúča maximálne trojkombinácia liekov. Poisťovňa pritom poukázala aj na problém tzv. indukovanej preskripcie, teda ak je lekár niečím alebo niekým pri predpisovaní liekov motivovaný. Eviduje prípady, kedy napríklad lekár predpisoval 75 % liekov iba od jedného výrobcu.

Lekárom za neefektivitu hrozia sankcie, k nim patrí nielen zmluvná pokuta, ale aj odzmluvnenie, návrhy na odobratie povolenia, ale aj trestné oznámenie. Samotná Dôvera sa ju snaží odhaľovať pri revíziách a kontrolách. Vlani urobila vyše 1 300 externých kontrol, pričom celkovo odhalila neefektivitu v hodnote 22 mil. eur. Predpokladá, že tento rok bude počet kontrol vyšší. Aktívni však môžu byť aj samotní poistenci, a to kontrolovaním svojho účtu poistenca. Ak zistia nezrovnalosti, môžu sa na poisťovňu obrátiť. Tá pri odhaľovaní "podvodov" využíva dokonca aj prácu detektíva.