VÚB - Start Generation (BUVUBSG)

Základné informácie
Banka:Všeobecná úverová banka
Účet určený pre::mladých
Zriadenie účtu:zadarmo
Minimálny vklad:zadarmo
Mesačné vedenie účtu:1 € ( 30,13 Sk)
Konto určené mladým ľuďom vo veku od 25 do 26 rokov, absolventom stredných a vysokých škôl a začínajúcim pracujúcim, ktorým poskytuje možnosť využívať moderné bankové služby za zvýhodnených podmienok. Balík tiež zahŕňa zdarma: zriadenie a vedenie služieb Nonstop Banking; 2 vklady hotovosti v pobočke za mesiac; vedenie Sporiaceho účtu s výhodnejším úročením; službu Flexisporenie; služba Osobná úverová linka; a tiež služby týkajúce sa platobných kariet - prístup k zostatku na účte prostredníctvom karty, zaslanie mesačného výpisu transakcií kartou). Konto navyše ponúka možnosť zriadenia karty Visa EURO<26 s dvojitou funkciou - debetná platobná karta a karta výhod EURO<26 (ročný členský príspevok za licenciu EURO<26 je rozpočítaný do 12 splátok a zahrnutý do mesačného poplatku, ktorý v tomto prípade činí 1,85 €). Pre nových klientov prvý mesiac bez poplatku.
Cena mesačného výpisu:zadarmo
Zrušenie účtu:zadarmo
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR