UniCredit Bank - Young Balík 26 (BUUNIBYB)

Základné informácie
Banka:UniCredit Bank
Účet určený pre::mladých
Bezplatný balík služieb pre študentov a mladých ľudí do 26 rokov.Banka počínajúc kalendárnym rokom, ktorý nasleduje po dovŕšení bankou určeného veku klienta pre tento produkt (26 rokov veku) zmení Balík Young 26 na štandardný bankový produkt (bežný účet/balík služieb) za podmienok ponúkaných Bankou v čase zmeny.
Zriadenie účtu:zadarmo
Minimálny vklad:zadarmo
Mesačné vedenie účtu:zadarmo
Cena mesačného výpisu:zadarmo
osobne na pobočke, emailom
Zrušenie účtu:zadarmo
Kontokorent:Zriadenie a vedenie povoleného prečerpania na účte
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR