UniCredit Bank - Gold Balík (BUUNIBGB)

Základné informácie
Banka:UniCredit Bank
Účet určený pre::fyzické osoby
Zriadenie účtu:zadarmo
Minimálny vklad:zadarmo
Mesačné vedenie účtu:9,99 € ( 300,96 Sk)
Cena mesačného výpisu:zadarmo
poštou
Zrušenie účtu:zadarmo
Kontokorent:Zriadenie a vedenie povoleného prečerpania na účte
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR