UniCredit Bank - Balík Champion (BUUNIBBCH)

Základné informácie
Banka:UniCredit Bank
Účet určený pre::fyzické osoby
Zriadenie účtu:zadarmo
Minimálny vklad:zadarmo
Mesačné vedenie účtu:5 € ( 150,63 Sk)
100% zľava pri splnení podmienok: - priemerný mesačný zostatok nie menej ako 5 000 €, alebo suma vkladov a investícií v banke dosiahne sumu 30 000 € alebo suma čerpaných splátkových úverov a povoleného prečerpania dosiahne ku koncu mesiaca sumu 50 000 €. Zľava 1 EUR z mesačného poplatku za vedenie účtu za každé splnené kritérium : - Platby debetnou kartou v kalendárnom mesiaci na POS min. 5x - Kreditný obrat pripisovaný na účet Champion vo výške min. 500 Eur za mesiac - Suma vkladov a investícií v banke dosiahne sumu 5 000 Eur - Čerpaný úver v banke ku koncu mesiaca (bez ohľadu na výšku, Hypoúver, Spotrebný úver, Kreditná karta, Povolené prečerpanie) - Distribúcia výpisov z účtu e-mailom
Cena mesačného výpisu:zadarmo
osobne na pobočke, emailom
Zrušenie účtu:zadarmo
Kontokorent:Zriadenie a vedenie povoleného prečerpania na účte
Zľava zo vstupného poplatku pri nákupe Pioneer fondov 30%. Zľava z ročného prenájmu za Bezpečnostné schránky 50%. Zriadenie a vedenie účtu termínovaného vkladu (výpisy poštou).
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR