Poštová banka - MAXI (BUPOSM)

Základné informácie
Banka:Poštová banka
Účet určený pre::fyzické osoby
Zriadenie účtu:zadarmo
Minimálny vklad:zadarmo
Mesačné vedenie účtu:6,96 € ( 209,68 Sk)
s papierovým výpisom z účtu alebo 6,56 € s výpisom zasielaným emailom
Cena mesačného výpisu:zadarmo
poštou (pri poštovom zasielaní je vyššia cena za vedenie účtu) alebo elektronicky
Zrušenie účtu:zadarmo
Zrušenie pred uplynutím 12 mesiacov odo dňa zriadenia účtu 6,64€
Kontokorent:áno
poskytnutie pov.prečerpanie 0,46 € (účtuje sa len v mesiaci, v ktorom bolo prečerpanie poskytnuté)
Výhody: Vernostný program. Zľava na vydanie a vedenie plat.karty Maestro 50 % pre spoludisponenta. Zľava na vydanie a vedenie plat.karty MasterCard Standard 50 % pre spoludisponenta. Cestovné poistenie k 1 platobnej karte.
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR