Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Zmiešaných fondov k 21. 8. 2015

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.ČP INVEST Zlatý otevřený podílový fond
4,91
2.TAM - Alfa fond
-0,36
3.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
-0,38
4.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
-0,58
5.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
-0,69
6.TAM - MarketNeutral Fund
-0,78
7.Dexia - Fullinvest Low
-1,18
8.TAM - SmartFund
-1,26
9.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
-1,34
10.Sporo - Aktívne portfólio
-1,41
11.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
-1,55
12.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
-1,62
13.TAM - Sporenie
-1,68
14.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
-1,71
15.Optimal
-1,85
16. - 17.Dexia - Fullinvest Medium
-1,94
16. - 17.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
-1,94
18.TAM - DynamicAlpha Fund
-1,97
19.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
-1,99
20.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
-2,33
21.ČP INVEST Smíšený fond
-2,37
22.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
-2,48
23.ČSOB Vyvážený o.p.f.
-2,58
24.Dexia - Fullinvest High
-2,68
25.Raiffeisen Global Mix
-2,76
26.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
-3,40
27.Kapital
-3,72
28.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
-3,83
29.VÚB AM - Dynamické portfólio
-3,88
30.ING (L) Patrimonial Euro
-4,16
31.ČP INVEST Fond živé planety
-4,18
32.IAD - Optimal Balanced
-4,44
33.ČSOB Rastový o.p.f.
-4,46
34.Pioneer Funds - Global Flexible
-4,68
35.KD Prosperita
-4,90
36. - 37.Archipel Portfolio Pro November
-5,15
36. - 37.Raiffeisen-Active-Commodities
-5,15
38.GIS Capital Markets Strategies
-5,29
39.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
-5,62
40. - 41.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
-5,65
40. - 41.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
-5,65
42.ING (L) Patrimonial Aggressive
-6,11
43.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
-7,47
44.PP - Eurofond
-9,63
45.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
-11,03
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A