Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Zmiešaných fondov k 5. 2. 2016

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.TAM - DynamicAlpha Fund
0,56
2.IAD - Optimal Balanced
0,53
3.TAM - SmartFund
0,40
4.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
0,28
5.TAM - MarketNeutral Fund
0,06
6.TAM - Alfa fond
0,04
7.TAM - Sporenie
0,01
8.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
-0,10
9.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
-0,21
10.KD Prosperita
-0,32
11.Raiffeisen-Active-Commodities
-0,45
12.Sporo - Aktívne portfólio
-0,73
13.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
-0,92
14.Kapital
-1,22
15.VÚB AM - Dynamické portfólio
-1,32
16.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
-1,39
17.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
-1,78
18.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
-1,80
19.ING (L) Patrimonial Euro
-1,82
20.Raiffeisen Global Mix
-1,86
21. - 22.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
-1,99
21. - 22.Optimal
-1,99
23.ČSOB Vyvážený o.p.f.
-2,10
24.Archipel Portfolio Pro November
-2,30
25.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
-2,40
26.Dexia - Fullinvest Low
-2,46
27.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
-2,47
28.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
-2,62
29.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
-2,69
30.Pioneer Funds - Global Flexible
-2,81
31.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
-3,28
32.ING (L) Patrimonial Aggressive
-3,45
33.ČSOB Rastový o.p.f.
-3,79
34.Dexia - Fullinvest Medium
-3,96
35.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
-4,20
36.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
-4,25
37.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
-4,27
38.GIS Capital Markets Strategies
-4,62
39.Dexia - Fullinvest High
-5,40
40.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
-6,84
41.PP - Eurofond
-9,00
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A