Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Zmiešaných fondov k 26. 6. 2015

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
-0,27
2.TAM - Alfa fond
-0,34
3.TAM - MarketNeutral Fund
-0,44
4.ČP INVEST Smíšený fond
-0,46
5.IaD - Optimal (zmiešaný)
-0,47
6.ING Multifond Aktiv V5
-0,71
7.VÚB AM - Dynamické portfólio
-0,85
8.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
-0,86
9. - 10.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
-0,93
9. - 10.TAM - Sporenie
-0,93
11.TAM - SmartFund
-0,99
12.ING (L) Patrimonial Euro
-1,03
13. - 15.ČP INVEST Fond živé planety
-1,13
13. - 15.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
-1,13
13. - 15.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
-1,13
16.IaD - Kapital (akciový)
-1,32
17.ČSOB Vyvážený o.p.f.
-1,54
18.TAM - DynamicAlpha Fund
-1,57
19.Sporo - Aktívne portfólio
-1,92
20.ING (L) Patrimonial Aggressive
-1,94
21.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
-2,04
22.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
-2,11
23.ČSOB Rastový o.p.f.
-2,12
24.Dexia - Fullinvest Low
-2,29
25.Pioneer Funds - Global Flexible
-2,30
26.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
-2,41
27.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
-2,42
28.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
-2,43
29.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
-2,48
30.Dexia - Fullinvest Medium
-2,49
31.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
-2,53
32.Raiffeisen Global Mix
-2,57
33. - 34.Dexia - Fullinvest High
-2,66
33. - 34.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
-2,66
35.Archipel Portfolio Pro November
-2,70
36.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
-2,84
37.Raiffeisen-Active-Commodities
-2,93
38.GIS Capital Markets Strategies
-3,07
39.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
-3,23
40.PP - Eurofond
-3,25
41.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
-3,44
42.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
-3,51
43.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
-3,79
44.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
-3,97
45.KD Prosperita
-4,41
46.ČP INVEST Zlatý otevřený podílový fond
-5,90
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A