Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Zmiešaných fondov k 15. 5. 2015

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.Raiffeisen-Active-Commodities
4,04
2.ČP INVEST Fond živé planety
1,90
3.ČP INVEST Zlatý otevřený podílový fond
1,55
4.ČP INVEST Smíšený fond
0,85
5.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
0,53
6.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
0,34
7.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
0,16
8.TAM - DynamicAlpha Fund
0,03
9.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
-0,09
10.VÚB AM - Dynamické portfólio
-0,21
11.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
-0,23
12.ING Multifond Aktiv V5
-0,24
13.KD Prosperita
-0,27
14.TAM - SmartFund
-0,32
15. - 16.IaD - Optimal (zmiešaný)
-0,51
15. - 16.TAM - Sporenie
-0,51
17.PP - Eurofond
-0,53
18.TAM - MarketNeutral Fund
-0,63
19.TAM - Alfa fond
-1,03
20.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
-1,11
21.IaD - Kapital (akciový)
-1,22
22.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
-1,41
23.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
-1,48
24.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
-1,67
25.ČSOB Vyvážený o.p.f.
-1,97
26.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
-2,05
27.ING (L) Patrimonial Euro
-2,30
28.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
-2,68
29.Sporo - Aktívne portfólio
-2,71
30. - 31.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
-2,72
30. - 31.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
-2,72
32.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
-2,76
33.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
-2,77
34.Dexia - Fullinvest Low
-2,80
35.ČSOB Rastový o.p.f.
-2,84
36.Pioneer Funds - Global Flexible
-2,85
37.Dexia - Fullinvest Medium
-2,91
38.Archipel Portfolio Pro November
-2,92
39.Dexia - Fullinvest High
-3,01
40.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
-3,22
41.ING (L) Patrimonial Aggressive
-3,49
42.Raiffeisen Global Mix
-3,79
43.GIS Capital Markets Strategies
-4,71
44.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
-5,40
45.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
-5,90
46.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
-5,97
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A