Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Zmiešaných fondov k 21. 11. 2014

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
5,70
2.ING (L) Patrimonial Aggressive
5,27
3.IaD - Kapital (akciový)
4,60
4.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
4,33
5.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
4,31
6.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
4,07
7.Pioneer Funds - Global Flexible
3,52
8.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
3,41
9.VÚB AM - Dynamické portfólio
3,23
10.Dexia - Fullinvest High
3,20
11.ING (L) Patrimonial Euro
2,93
12.Raiffeisen Global Mix
2,87
13.ČSOB Rastový o.p.f.
2,67
14.Dexia - Fullinvest Medium
2,41
15.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
2,34
16.Archipel Portfolio Pro November
2,29
17.IaD - Optimal (zmiešaný)
2,28
18.KD Prosperita
2,21
19.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
2,19
20.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
2,14
21.GIS Capital Markets Strategies
1,77
22.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
1,74
23.Dexia - Fullinvest Low
1,64
24.ČSOB Vyvážený o.p.f.
1,51
25.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
1,44
26.ING Multifond Aktiv V5
1,27
27.TAM - SmartFund
1,24
28.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
1,17
29.TAM - Sporenie
1,10
30.TAM - MarketNeutral Fund
1,08
31.TAM - Alfa fond
1,00
32.PP - Eurofond
0,97
33.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
0,85
34.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
0,79
35.Sporo - Aktívne portfólio
0,78
36.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
0,73
37.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
0,72
38.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
0,64
39.TAM - DynamicAlpha Fund
0,50
40.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
0,40
41.Raiffeisen-Active-Commodities
-2,48
42.ČP INVEST Smíšený fond
-2,50
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A