Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Zmiešaných fondov k 24. 7. 2015

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
1,64
2.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
1,15
3.GIS Capital Markets Strategies
1,06
4.Raiffeisen Global Mix
0,74
5.Dexia - Fullinvest Low
0,69
6.Dexia - Fullinvest Medium
0,68
7.Dexia - Fullinvest High
0,67
8.Archipel Portfolio Pro November
0,60
9.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
0,56
10.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
0,41
11.ČSOB Rastový o.p.f.
0,35
12.KD Prosperita
0,34
13.ČSOB Vyvážený o.p.f.
0,32
14.ING (L) Patrimonial Euro
0,28
15.ING (L) Patrimonial Aggressive
0,25
16.Sporo - Aktívne portfólio
0,23
17.Optimal
0,11
18.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
0,09
19.ING Multifond Aktiv V5
0,05
20.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
0,01
21.Kapital
-0,05
22.Pioneer Funds - Global Flexible
-0,22
23.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
-0,25
24.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
-0,31
25.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
-0,39
26.ČP INVEST Smíšený fond
-0,41
27.TAM - DynamicAlpha Fund
-0,53
28.TAM - Alfa fond
-0,60
29.VÚB AM - Dynamické portfólio
-0,66
30.TAM - MarketNeutral Fund
-0,77
31.TAM - SmartFund
-0,79
32.TAM - Sporenie
-1,28
33.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
-1,37
34.ČP INVEST Fond živé planety
-1,39
35.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
-1,56
36.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
-1,63
37.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
-1,73
38.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
-2,13
39.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
-2,24
40.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
-2,26
41.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
-2,27
42.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
-2,30
43.PP - Eurofond
-4,23
44.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
-5,02
45.Raiffeisen-Active-Commodities
-7,46
46.ČP INVEST Zlatý otevřený podílový fond
-12,14
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A