Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Zmiešaných fondov k 25. 9. 2015

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.Raiffeisen-Active-Commodities
2,00
2.Dexia - Fullinvest Low
0,08
3.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
-0,02
4. - 5.Dexia - Fullinvest Medium
-0,04
4. - 5.TAM - SmartFund
-0,04
6. - 7.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
-0,05
6. - 7.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
-0,05
8.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
-0,12
9.Dexia - Fullinvest High
-0,13
10. - 11.TAM - Alfa fond
-0,16
10. - 11.TAM - MarketNeutral Fund
-0,16
12.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
-0,24
13.TAM - Sporenie
-0,29
14.TAM - DynamicAlpha Fund
-0,31
15.ČP INVEST Zlatý otevřený podílový fond
-0,32
16.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
-0,45
17.Sporo - Aktívne portfólio
-0,57
18.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
-0,66
19.IAD - Optimal Balanced
-1,08
20.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
-1,14
21.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
-1,24
22.ČP INVEST Smíšený fond
-1,27
23.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
-1,31
24.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
-1,49
25.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
-1,58
26.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
-1,63
27.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
-1,66
28.Pioneer Funds - Global Flexible
-1,86
29.VÚB AM - Dynamické portfólio
-1,88
30.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
-1,96
31.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
-1,98
32.ČSOB Vyvážený o.p.f.
-1,99
33.Raiffeisen Global Mix
-2,16
34.Optimal
-2,23
35.ING (L) Patrimonial Aggressive
-2,28
36.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
-2,38
37.ING (L) Patrimonial Euro
-2,52
38.ČP INVEST Fond živé planety
-3,24
39.Archipel Portfolio Pro November
-3,26
40.ČSOB Rastový o.p.f.
-3,40
41.KD Prosperita
-3,97
42. - 43.Kapital
-3,99
42. - 43.PP - Eurofond
-3,99
44.GIS Capital Markets Strategies
-4,61
45.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
-5,77
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A