Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Zmiešaných fondov k 17. 10. 2014

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
-0,64
2.PP - Eurofond
-0,77
3.TAM - SmartFund
-1,01
4.Sporo - Aktívne portfólio
-1,24
5.TAM - Sporenie
-1,25
6.ING Multifond Aktiv V5
-1,41
7.TAM - MarketNeutral Fund
-1,63
8.TAM - DynamicAlpha Fund
-1,76
9.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
-1,77
10.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
-2,09
11.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
-2,16
12.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
-2,24
13.IaD - Optimal (zmiešaný)
-2,27
14.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
-2,40
15.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
-2,45
16.Dexia - Fullinvest Low
-2,85
17.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
-3,17
18.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
-3,52
19.ČSOB Vyvážený o.p.f.
-3,54
20.Raiffeisen Global Mix
-3,71
21.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
-3,86
22.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
-4,15
23.Pioneer Funds - Global Flexible
-4,53
24.KD Prosperita
-4,72
25.Dexia - Fullinvest Medium
-4,86
26.VÚB AM - Dynamické portfólio
-4,88
27.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
-5,21
28.IaD - Kapital (akciový)
-5,43
29.ING (L) Patrimonial Euro
-5,65
30.ČP INVEST Smíšený fond
-5,71
31.ING (L) Patrimonial Aggressive
-5,95
32.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
-5,99
33.ČSOB Rastový o.p.f.
-6,41
34.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
-6,42
35.Dexia - Fullinvest High
-6,86
36.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
-6,94
37.Archipel Portfolio Pro November
-7,35
38.Raiffeisen-Active-Commodities
-7,45
39.GIS Capital Markets Strategies
-11,83
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A