Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov k 26. 9. 2014

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
9,59
2.KD Prosperita
9,13
3.Raiffeisen Global Mix
8,21
4.ING (L) Patrimonial Aggressive
8,12
5.Pioneer Funds - Global Flexible
7,98
6.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
6,71
7.Archipel Portfolio Pro November
6,62
8.Dexia - Fullinvest High
6,34
9.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
5,66
10.Dexia - Fullinvest Medium
5,63
11.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
5,41
12.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
4,95
13.Dexia - Fullinvest Low
4,94
14.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
4,92
15.ČSOB Rastový o.p.f.
4,57
16.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
4,52
17.TAM - DynamicAlpha Fund
4,13
18.Sporo - Aktívne portfólio
4,08
19.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
3,96
20.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
3,88
21.VÚB AM - Dynamické portfólio
3,67
22.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
3,37
23.TAM - SmartFund
3,18
24.ČSOB Vyvážený o.p.f.
3,00
25.TAM - Sporenie
2,57
26.IaD - Kapital (akciový)
2,46
27.ING (L) Patrimonial Euro
2,39
28.PP - Eurofond
2,01
29.IaD - Optimal (zmiešaný)
1,77
30.ING Multifond Aktiv V5
1,68
31.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
1,52
32.TAM - MarketNeutral Fund
1,28
33.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
0,83
34.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
-0,12
35.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
-0,19
36.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
-0,56
37.GIS Capital Markets Strategies
-0,68
38.Raiffeisen-Active-Commodities
-4,09
39.ČP INVEST Smíšený fond
-9,54
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond WIOF Conservative CZK Fund (zlúčený s Conservative Risk 3 % Portfolio)