Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov k 19. 8. 2016

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.Raiffeisen-Active-Commodities
16,25
2.KD Prosperita
14,59
3.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
11,66
4.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
10,94
5.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
10,86
6.Pioneer Funds U.S. Research
10,37
7.Pioneer Funds - Global Flexible
9,25
8.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
9,24
9.GIS Capital Markets Strategies
9,06
10. - 11.ING (L) Patrimonial Aggressive
7,11
10. - 11.Kapital
7,11
12.Raiffeisen Global Mix
7,03
13.IAD - Optimal Balanced
6,84
14.Dexia - Fullinvest High
6,47
15.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
6,14
16.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
5,97
17.VÚB AM - Dynamické portfólio
5,82
18.Dexia - Fullinvest Medium
5,63
19.ČSOB Rastový o.p.f.
5,57
20.Dexia - Fullinvest Low
4,88
21.Sporo - Aktívne portfólio
4,63
22.ING (L) Patrimonial Euro
4,35
23.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
4,06
24.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
3,75
25.ČSOB Vyvážený o.p.f.
3,37
26.Optimal
2,64
27.PP - Eurofond
2,31
28.TAM - DynamicAlpha Fund
2,20
29.TAM - Sporenie
2,14
30.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
1,44
31.TAM - SmartFund
1,25
32.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
1,17
33.TAM - MarketNeutral Fund
0,85
34.Archipel Portfolio Pro November
0,84
35.TAM - Alfa fond
0,62
36.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
0,54
37.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
0,15
38.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
-0,34
39.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
-0,80
40.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
-1,43
41.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
-1,80
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond WIOF Conservative CZK Fund (zlúčený s Conservative Risk 3 % Portfolio)