Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov k 11. 4. 2014

PoradieRebríčekVýkonnosť (%)
1.Dexia - Fullinvest High
6,15
2.Dexia - Fullinvest Medium
5,32
3.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
5,28
4.ING (L) Patrimonial Euro
4,77
5.GIS Capital Markets Strategies
4,63
6.Dexia - Fullinvest Low
4,51
7.ČSOB Rastový o.p.f.
4,21
8.Archipel Portfolio Pro November
3,93
9.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
3,26
10.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
3,18
11.Raiffeisen Global Mix
2,94
12.ČSOB Vyvážený o.p.f.
2,84
13.Sporo - Aktívne portfólio
2,47
14.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
2,25
15.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
1,92
16.ING (L) Patrimonial Target Return Bond
1,91
17.VÚB AM - Dynamické portfólio
1,79
18.IaD - Kapital (akciový)
1,78
19.Pioneer Funds - Global Flexible
1,77
20.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
1,68
21.ČSOB Dynamic Market Timing o.p.f.
1,61
22.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
1,58
23.ČP INVEST Smíšený fond
1,26
24.IaD - Optimal (zmiešaný)
1,20
25.ING (L) Patrimonial Aggressive
1,08
26.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
1,07
27.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
0,67
28.ING Multifond Aktiv V5
0,55
29.PP - Eurofond
0,00
30.TAM - MarketNeutral Fund
-0,24
31.TAM - SmartFund
-0,27
32.TAM - DynamicAlpha Fund
-0,91
33.Raiffeisen-Active-Commodities
-1,14
34.TAM - Sporenie
-1,26
35.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
-2,60
36.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
-2,72
37.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
-3,08
38.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
-3,09
39.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
-5,13
40.KD Prosperita
-8,30
41.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
-9,02
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond WIOF Conservative CZK Fund (zlúčený s Conservative Risk 3 % Portfolio)