Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov k 14. 11. 2014

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.ING (L) Patrimonial Aggressive
8,95
2.Raiffeisen Global Mix
7,83
3.Pioneer Funds - Global Flexible
6,05
4.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
4,91
5.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
3,95
6.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
3,84
7.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
3,65
8.VÚB AM - Dynamické portfólio
3,49
9.Archipel Portfolio Pro November
3,36
10.ČSOB Rastový o.p.f.
3,32
11.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
3,16
12.Sporo - Aktívne portfólio
3,15
13.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
2,91
14.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
2,64
15.Dexia - Fullinvest High
2,60
16.Dexia - Fullinvest Medium
2,56
17.Dexia - Fullinvest Low
2,53
18.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
2,46
19.KD Prosperita
2,29
20.PP - Eurofond
2,17
21.ČSOB Vyvážený o.p.f.
2,10
22.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
1,88
23.ING Multifond Aktiv V5
1,67
24.IaD - Optimal (zmiešaný)
1,53
25.TAM - DynamicAlpha Fund
1,27
26.TAM - SmartFund
1,23
27.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
0,70
28.TAM - Sporenie
0,64
29. - 30.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
0,53
29. - 30.TAM - MarketNeutral Fund
0,53
31.IaD - Kapital (akciový)
0,43
32.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
-0,37
33.ING (L) Patrimonial Euro
-0,56
34. - 35.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
-0,74
34. - 35.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
-0,74
36.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
-0,92
37.GIS Capital Markets Strategies
-5,47
38.Raiffeisen-Active-Commodities
-13,97
39.ČP INVEST Smíšený fond
-16,86
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond WIOF Conservative CZK Fund (zlúčený s Conservative Risk 3 % Portfolio)