Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov k 24. 6. 2016

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.Raiffeisen-Active-Commodities
11,95
2.KD Prosperita
4,13
3.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
3,02
4.Raiffeisen Global Mix
1,97
5.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
1,38
6.Sporo - Aktívne portfólio
1,12
7.IAD - Optimal Balanced
1,06
8.TAM - Sporenie
0,70
9.TAM - SmartFund
0,41
10.TAM - MarketNeutral Fund
0,34
11.TAM - Alfa fond
0,29
12.TAM - DynamicAlpha Fund
0,20
13.Dexia - Fullinvest Low
0,18
14.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
-0,05
15.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
-0,09
16.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
-0,36
17.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
-0,53
18.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
-0,61
19.GIS Capital Markets Strategies
-0,66
20.Dexia - Fullinvest Medium
-0,85
21.ČSOB Vyvážený o.p.f.
-1,03
22.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
-1,39
23.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
-1,66
24.ČSOB Rastový o.p.f.
-1,69
25.Dexia - Fullinvest High
-1,91
26.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
-2,15
27.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
-2,28
28.VÚB AM - Dynamické portfólio
-2,50
29.ING (L) Patrimonial Euro
-3,31
30.Pioneer Funds - Global Flexible
-3,35
31.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
-3,37
32.Archipel Portfolio Pro November
-4,01
33.Kapital
-4,07
34.ING (L) Patrimonial Aggressive
-4,68
35.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
-5,45
36.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
-6,33
37.Optimal
-6,42
38.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
-6,68
39.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
-9,31
40.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
-22,19
41.PP - Eurofond
-26,94
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond WIOF Conservative CZK Fund (zlúčený s Conservative Risk 3 % Portfolio)