Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov k 26. 6. 2015

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.Dexia - Fullinvest High
12,30
2.KD Prosperita
11,85
3.ING (L) Patrimonial Aggressive
11,12
4.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
10,33
5.Archipel Portfolio Pro November
10,30
6.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
9,95
7.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
9,81
8.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
9,74
9.GIS Capital Markets Strategies
9,49
10.Pioneer Funds - Global Flexible
9,18
11.Dexia - Fullinvest Medium
8,61
12.PP - Eurofond
8,45
13.ING (L) Patrimonial Euro
7,98
14.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
7,62
15.ČSOB Rastový o.p.f.
7,60
16.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
6,72
17.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
6,18
18.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
6,09
19.Raiffeisen Global Mix
5,80
20.ČP INVEST Fond živé planety
5,33
21.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
5,08
22.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
5,07
23.Dexia - Fullinvest Low
5,05
24.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
4,61
25.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
4,46
26.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
4,38
27.IaD - Kapital (akciový)
4,23
28.ČP INVEST Smíšený fond
3,89
29.ČSOB Vyvážený o.p.f.
3,85
30.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
3,57
31.VÚB AM - Dynamické portfólio
3,17
32.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
2,64
33.IaD - Optimal (zmiešaný)
2,30
34.ING Multifond Aktiv V5
1,59
35.Sporo - Aktívne portfólio
1,25
36.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
0,95
37.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
0,58
38.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
0,02
39.TAM - SmartFund
-0,06
40.TAM - DynamicAlpha Fund
-0,10
41.TAM - Sporenie
-0,53
42.TAM - MarketNeutral Fund
-1,10
43.TAM - Alfa fond
-2,12
44.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
-3,65
45.ČP INVEST Zlatý otevřený podílový fond
-3,99
46.Raiffeisen-Active-Commodities
-7,81
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond WIOF Conservative CZK Fund (zlúčený s Conservative Risk 3 % Portfolio)