Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov k 2. 10. 2015

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
-0,95
2.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
-1,66
3.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
-2,66
4.TAM - Alfa fond
-2,86
5.TAM - MarketNeutral Fund
-2,96
6.ČP INVEST Smíšený fond
-3,37
7.TAM - SmartFund
-3,99
8.Sporo - Aktívne portfólio
-5,05
9.TAM - Sporenie
-5,45
10.Optimal
-5,80
11. - 12.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
-5,85
11. - 12.VÚB AM - Dynamické portfólio
-5,85
13.ČSOB Vyvážený o.p.f.
-5,89
14.TAM - DynamicAlpha Fund
-6,70
15.Dexia - Fullinvest Low
-6,74
16.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
-7,21
17.Raiffeisen Global Mix
-7,46
18.ČP INVEST Fond živé planety
-7,56
19.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
-7,60
20.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
-7,81
21.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
-8,11
22.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
-8,13
23.Dexia - Fullinvest Medium
-8,39
24.Pioneer Funds - Global Flexible
-8,43
25.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
-8,46
26.ING (L) Patrimonial Aggressive
-8,53
27.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
-8,90
28.ING (L) Patrimonial Euro
-8,99
29.ČSOB Rastový o.p.f.
-9,13
30.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
-9,23
31.IAD - Optimal Balanced
-9,43
32.Dexia - Fullinvest High
-9,99
33.Kapital
-10,71
34.KD Prosperita
-10,81
35.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
-11,26
36.Archipel Portfolio Pro November
-11,48
37.GIS Capital Markets Strategies
-11,76
38.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
-12,39
39.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
-12,64
40.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
-12,77
41.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
-12,83
42.Raiffeisen-Active-Commodities
-15,74
43.ČP INVEST Zlatý otevřený podílový fond
-17,28
44.PP - Eurofond
-18,57
45.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
-23,32
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond WIOF Conservative CZK Fund (zlúčený s Conservative Risk 3 % Portfolio)