Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov k 12. 12. 2014

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.Raiffeisen Global Mix
5,63
2.ING (L) Patrimonial Aggressive
3,54
3.Dexia - Fullinvest Low
3,34
4.Dexia - Fullinvest Medium
3,28
5.Dexia - Fullinvest High
3,23
6.Pioneer Funds - Global Flexible
3,16
7.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
2,15
8.PP - Eurofond
1,87
9.Sporo - Aktívne portfólio
1,68
10.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
1,65
11.Archipel Portfolio Pro November
1,13
12.ČSOB Rastový o.p.f.
1,07
13. - 15.IaD - Optimal (zmiešaný)
0,93
13. - 15.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
0,93
13. - 15.TAM - SmartFund
0,93
16.ČSOB Vyvážený o.p.f.
0,77
17.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
0,69
18.ING Multifond Aktiv V5
0,63
19.VÚB AM - Dynamické portfólio
0,49
20.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
0,35
21.IaD - Kapital (akciový)
0,24
22.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
0,21
23.TAM - Sporenie
0,11
24.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
0,08
25.TAM - Alfa fond
-0,43
26.TAM - DynamicAlpha Fund
-0,66
27.TAM - MarketNeutral Fund
-0,72
28.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
-0,78
29.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
-1,11
30.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
-1,38
31.ING (L) Patrimonial Euro
-1,85
32.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
-1,99
33.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
-2,35
34.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
-3,53
35.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
-3,59
36.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
-5,57
37.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
-5,91
38.GIS Capital Markets Strategies
-7,68
39.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
-11,21
40.KD Prosperita
-11,64
41.ČP INVEST Smíšený fond
-15,68
42.Raiffeisen-Active-Commodities
-16,95
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond WIOF Conservative CZK Fund (zlúčený s Conservative Risk 3 % Portfolio)