Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov k 22. 5. 2015

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.Dexia - Fullinvest High
15,55
2.PP - Eurofond
14,87
3.ING (L) Patrimonial Aggressive
14,54
4.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
14,48
5.Archipel Portfolio Pro November
13,91
6.GIS Capital Markets Strategies
13,68
7.Pioneer Funds - Global Flexible
12,73
8.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
11,94
9.Dexia - Fullinvest Medium
11,80
10.ING (L) Patrimonial Euro
11,65
11.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
11,39
12.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
10,96
13.ČSOB Rastový o.p.f.
10,74
14.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
10,55
15.Raiffeisen Global Mix
10,09
16.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
10,02
17.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
9,70
18.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
8,82
19.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
8,57
20.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
8,48
21.Dexia - Fullinvest Low
8,15
22.ČP INVEST Fond živé planety
7,27
23.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
6,77
24.KD Prosperita
6,68
25.IaD - Kapital (akciový)
6,46
26.ČSOB Vyvážený o.p.f.
5,91
27.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
5,29
28.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
4,96
29.TAM - DynamicAlpha Fund
4,55
30.VÚB AM - Dynamické portfólio
4,54
31.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
4,14
32.IaD - Optimal (zmiešaný)
3,30
33.Sporo - Aktívne portfólio
3,29
34.TAM - SmartFund
2,81
35.ING Multifond Aktiv V5
2,65
36.TAM - Sporenie
1,91
37. - 38.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
1,84
37. - 38.ČP INVEST Smíšený fond
1,84
39.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
1,40
40.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
1,02
41.TAM - MarketNeutral Fund
0,76
42.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
0,33
43.TAM - Alfa fond
-0,76
44.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
-0,93
45.ČP INVEST Zlatý otevřený podílový fond
-2,31
46.Raiffeisen-Active-Commodities
-10,46
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond WIOF Conservative CZK Fund (zlúčený s Conservative Risk 3 % Portfolio)