Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov k 12. 9. 2014

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
16,07
2.KD Prosperita
13,30
3.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
11,25
4.Raiffeisen Global Mix
9,96
5.ING (L) Patrimonial Aggressive
9,57
6.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
9,43
7.Archipel Portfolio Pro November
8,72
8.Pioneer Funds - Global Flexible
8,44
9.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
8,05
10.Dexia - Fullinvest High
7,23
11.ČSOB Rastový o.p.f.
6,69
12.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
6,41
13.Dexia - Fullinvest Medium
6,32
14.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
6,23
15.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
6,20
16.VÚB AM - Dynamické portfólio
5,53
17.Dexia - Fullinvest Low
5,46
18.ING (L) Patrimonial Euro
5,39
19.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
5,28
20.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
5,01
21.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
4,76
22.Sporo - Aktívne portfólio
4,71
23.IaD - Kapital (akciový)
4,48
24.ČSOB Vyvážený o.p.f.
4,13
25.GIS Capital Markets Strategies
4,10
26.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
4,08
27.TAM - DynamicAlpha Fund
4,00
28.IaD - Optimal (zmiešaný)
2,89
29.TAM - SmartFund
2,72
30.TAM - MarketNeutral Fund
2,33
31.ING Multifond Aktiv V5
2,08
32.TAM - Sporenie
1,85
33.PP - Eurofond
1,80
34.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
1,06
35.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
1,03
36.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
0,46
37.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
0,09
38.Raiffeisen-Active-Commodities
-2,37
39.ČP INVEST Smíšený fond
-12,18
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond WIOF Conservative CZK Fund (zlúčený s Conservative Risk 3 % Portfolio)