Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov k 10. 4. 2015

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.ING (L) Patrimonial Aggressive
24,96
2.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
24,84
3.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
20,24
4.Pioneer Funds - Global Flexible
19,53
5.PP - Eurofond
19,27
6.Dexia - Fullinvest High
18,31
7.Archipel Portfolio Pro November
18,20
8.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
18,11
9.ING (L) Patrimonial Euro
17,94
10.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
17,91
11.GIS Capital Markets Strategies
17,32
12.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
16,85
13.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
16,27
14.Raiffeisen Global Mix
16,13
15.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
15,32
16.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
15,29
17.ČSOB Rastový o.p.f.
14,76
18.Dexia - Fullinvest Medium
14,53
19.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
13,85
20.ČP INVEST Fond živé planety
13,80
21.IaD - Kapital (akciový)
12,98
22.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
12,53
23.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
12,22
24.Dexia - Fullinvest Low
10,86
25.VÚB AM - Dynamické portfólio
9,16
26.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
9,03
27.ČSOB Vyvážený o.p.f.
8,39
28.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
8,00
29.TAM - DynamicAlpha Fund
7,56
30.IaD - Optimal (zmiešaný)
7,20
31.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
7,09
32.KD Prosperita
7,02
33.Sporo - Aktívne portfólio
5,55
34.TAM - SmartFund
5,23
35.TAM - Sporenie
4,85
36.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
4,76
37.ING Multifond Aktiv V5
4,45
38.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
4,41
39.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
3,12
40.TAM - MarketNeutral Fund
3,10
41.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
2,74
42.ČP INVEST Smíšený fond
2,06
43.TAM - Alfa fond
2,04
44.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
0,99
45.ČP INVEST Zlatý otevřený podílový fond
-5,23
46.Raiffeisen-Active-Commodities
-17,61
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond WIOF Conservative CZK Fund (zlúčený s Conservative Risk 3 % Portfolio)