Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov k 17. 10. 2014

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.Raiffeisen Global Mix
4,38
2.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
4,08
3.KD Prosperita
3,66
4.Pioneer Funds - Global Flexible
3,29
5.ING (L) Patrimonial Aggressive
2,86
6.Sporo - Aktívne portfólio
2,60
7.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
2,31
8.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
2,27
9.Dexia - Fullinvest Low
1,81
10.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
1,76
11.TAM - DynamicAlpha Fund
1,75
12.TAM - SmartFund
1,54
13.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
1,46
14.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
1,39
15.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
1,10
16.PP - Eurofond
0,89
17.Dexia - Fullinvest Medium
0,85
18.TAM - Sporenie
0,69
19.ING Multifond Aktiv V5
0,25
20.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
0,23
21.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
0,13
22.IaD - Optimal (zmiešaný)
0,11
23.Dexia - Fullinvest High
-0,11
24.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
-0,16
25. - 26.Archipel Portfolio Pro November
-0,33
25. - 26.TAM - MarketNeutral Fund
-0,33
27.ČSOB Vyvážený o.p.f.
-0,35
28.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
-0,65
29.VÚB AM - Dynamické portfólio
-0,66
30.ČSOB Rastový o.p.f.
-1,28
31.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
-1,74
32.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
-1,81
33.IaD - Kapital (akciový)
-2,06
34.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
-2,10
35.ING (L) Patrimonial Euro
-2,61
36.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
-3,24
37.Raiffeisen-Active-Commodities
-11,18
38.GIS Capital Markets Strategies
-11,27
39.ČP INVEST Smíšený fond
-12,40
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond WIOF Conservative CZK Fund (zlúčený s Conservative Risk 3 % Portfolio)