Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov k 5. 2. 2016

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
-0,69
2.TAM - Alfa fond
-1,70
3.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
-1,72
4.TAM - MarketNeutral Fund
-2,16
5.TAM - SmartFund
-3,13
6.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
-3,50
7.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
-3,94
8.Sporo - Aktívne portfólio
-3,99
9.TAM - Sporenie
-4,13
10.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
-4,42
11.Raiffeisen Global Mix
-5,74
12.Dexia - Fullinvest Low
-6,19
13.ČSOB Vyvážený o.p.f.
-6,58
14.IAD - Optimal Balanced
-7,01
15.VÚB AM - Dynamické portfólio
-7,09
16.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
-7,14
17.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
-7,61
18.TAM - DynamicAlpha Fund
-7,67
19.ING (L) Patrimonial Euro
-8,11
20.Optimal
-8,27
21.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
-8,98
22.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
-9,23
23.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
-9,25
24.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
-9,32
25.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
-9,70
26.Dexia - Fullinvest Medium
-9,88
27.KD Prosperita
-10,52
28.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
-10,66
29.Kapital
-11,01
30.ING (L) Patrimonial Aggressive
-11,13
31.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
-11,35
32.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
-11,36
33.Pioneer Funds - Global Flexible
-11,48
34.ČSOB Rastový o.p.f.
-11,55
35.Archipel Portfolio Pro November
-11,69
36.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
-13,07
37.Dexia - Fullinvest High
-13,43
38.GIS Capital Markets Strategies
-14,18
39.Raiffeisen-Active-Commodities
-15,33
40.PP - Eurofond
-25,53
41.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
-26,85
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond WIOF Conservative CZK Fund (zlúčený s Conservative Risk 3 % Portfolio)