Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov k 21. 11. 2014

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.ING (L) Patrimonial Aggressive
9,20
2.Raiffeisen Global Mix
7,42
3.Pioneer Funds - Global Flexible
6,48
4.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
6,01
5.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
4,37
6.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
4,00
7.VÚB AM - Dynamické portfólio
3,83
8.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
3,76
9.Archipel Portfolio Pro November
3,36
10.ČSOB Rastový o.p.f.
3,31
11.Dexia - Fullinvest High
2,98
12.Sporo - Aktívne portfólio
2,95
13.Dexia - Fullinvest Medium
2,92
14.Dexia - Fullinvest Low
2,86
15.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
2,85
16.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
2,57
17.IaD - Optimal (zmiešaný)
2,41
18.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
2,38
19.PP - Eurofond
2,35
20.IaD - Kapital (akciový)
2,22
21.ČSOB Vyvážený o.p.f.
2,11
22.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
1,88
23.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
1,87
24.ING Multifond Aktiv V5
1,77
25.TAM - SmartFund
1,73
26.KD Prosperita
1,41
27.TAM - DynamicAlpha Fund
1,38
28.TAM - Sporenie
1,11
29. - 30.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
0,85
29. - 30.TAM - Alfa fond
0,85
31.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
0,75
32.TAM - MarketNeutral Fund
0,70
33.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
0,69
34.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
0,67
35.ING (L) Patrimonial Euro
0,61
36.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
-0,46
37.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
-0,71
38.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
-1,08
39.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
-1,39
40.GIS Capital Markets Strategies
-4,82
41.Raiffeisen-Active-Commodities
-14,05
42.ČP INVEST Smíšený fond
-14,54
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond WIOF Conservative CZK Fund (zlúčený s Conservative Risk 3 % Portfolio)