Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov k 20. 5. 2016

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.Raiffeisen-Active-Commodities
5,47
2.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
2,82
3.TAM - MarketNeutral Fund
0,04
4.TAM - Alfa fond
-0,35
5.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
-0,41
6.TAM - Sporenie
-0,47
7.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
-0,54
8.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
-1,18
9.TAM - SmartFund
-1,23
10.Sporo - Aktívne portfólio
-1,25
11.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
-1,64
12.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
-1,99
13.TAM - DynamicAlpha Fund
-2,36
14.KD Prosperita
-2,38
15.Raiffeisen Global Mix
-2,52
16.VÚB AM - Dynamické portfólio
-3,17
17.IAD - Optimal Balanced
-3,42
18.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
-3,53
19.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
-3,65
20.Dexia - Fullinvest Low
-3,69
21.ČSOB Vyvážený o.p.f.
-3,89
22.ING (L) Patrimonial Euro
-3,96
23.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
-4,02
24.Kapital
-5,28
25.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
-5,56
26.Dexia - Fullinvest Medium
-5,82
27.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
-6,03
28.Pioneer Funds - Global Flexible
-6,48
29.ING (L) Patrimonial Aggressive
-6,54
30.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
-6,59
31.ČSOB Rastový o.p.f.
-7,21
32.Archipel Portfolio Pro November
-7,72
33. - 34.Optimal
-7,76
33. - 34.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
-7,76
35.Dexia - Fullinvest High
-7,96
36.GIS Capital Markets Strategies
-8,05
37.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
-8,10
38.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
-10,40
39.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
-14,98
40.PP - Eurofond
-26,66
41.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
-30,09
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond WIOF Conservative CZK Fund (zlúčený s Conservative Risk 3 % Portfolio)