VÚB AM - Vyvážený rastový fond (OFVUBAMVR)

Ročná výkonnosť: 15,52 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.3.2017
podielový list:
0,0471 EUR 
vlastné imanie:
38 481 286 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
Filozofia fondu

Fond je orientovaný na investície do dlhových cenných papierov a akcií (približne v pomere 50:50) rozvíjajúcich sa štátov, trhov, regiónov, odvetví a spoločností so zvýšenou orientáciou na trhy Strednej a Východnej Európy. Investície fondu sú zamerané najmä na likvidné cenné papiere, ktoré prinášajú nadpriemerný výnos, alebo majú vysoký potenciál rastu ceny.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie + SR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,3647. novembra 2001rastový
Výkonnosť k 17.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň1,60>-0,13
Mesiac-0,13<0,11
Tri mesiace2,83>-2,84
Šesť mesiacov9,29>-3,09
Rok15,52>-2,21
Tri roky29,29>0,71
Tri roky (p.a.)8,94>0,01
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 256 736,38 ( 8 522,09 €) 120 620,07 ( 4 003,85 €)
Odkupy 85 385,57 ( 2 834,28 €) 175 527,39 ( 5 826,44 €)
Čisté predaje 171 350,81 ( 5 687,80 €)- 54 907,32 (- 1 822,59 €)
Poplatky
Vstupný 3,30 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupPrestup medzi fondami sa uskutočňuje za poplatok 0,2% z aktuálnej ceny vrátených podielov
Správcovský+depozitársky2,25 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Iné poznámky
PoznámkaSprávcovská spoločnosť zverejňuje kurzy raz týždenne, kurz platí pre aktuálny týždeň
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností