VÚB AM - Privátne Portfólio MIX 30 (OFVUBAMPPM30)

Ročná výkonnosť: 6,17 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.3.2017
podielový list:
0,0403 EUR 
vlastné imanie:
152 217 536 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
fond fondovzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,766 rastový
Výkonnosť k 17.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória fond fondov - priemer
Týždeň0,73>-1,04
Mesiac0,02>-1,01
Tri mesiace1,88>-2,27
Šesť mesiacov4,51>-4,83
Rok6,17>-5,58
Tri roky4,63>-0,68
Tri roky (p.a.)1,52>-0,91
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 933 463,91 ( 64 179,24 €) 545 250,71 ( 18 099,01 €)
Odkupy 375 286,37 ( 12 457,23 €) 422 769,00 ( 14 033,36 €)
Čisté predaje 1 558 177,54 ( 51 722,02 €) 122 481,71 ( 4 065,65 €)
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,27 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia1 000 € (30 126 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností