VÚB AM - Konzervatívne portfólio (OFVUBAMKP)

Ročná výkonnosť: 0,25 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 24.3.2017
podielový list:
0,0381 EUR 
vlastné imanie:
283 108 119 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,076 rastový
Výkonnosť k 24.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,04>-0,25
Mesiac-0,07<0,14
Tri mesiace0,01>-2,71
Šesť mesiacov0,06>-3,32
Rok0,25>-2,06
Tri roky0,93>0,46
Tri roky (p.a.)0,31>-0,06
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 693 093,52 ( 23 006,49 €) 2 817 188,60 ( 93 513,53 €)
Odkupy 1 251 447,14 ( 41 540,43 €) 702 292,68 ( 23 311,85 €)
Čisté predaje- 558 353,62 (- 18 533,94 €) 2 114 895,92 ( 70 201,68 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,98 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností