VÚB AM - Konzervatívne portfólio (OFVUBAMKP)

Ročná výkonnosť: 1,17 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 18.4.2014
podielový list:
0,0377 EUR 
vlastné imanie:
166 873 938 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,106 rastový
Výkonnosť k 18.4.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,09>-0,21
Mesiac0,15>0,12
Tri mesiace0,21>-3,56
Šesť mesiacov0,60>-4,24
Rok1,17>-3,61
Tri roky4,97>-0,71
Tri roky (p.a.)1,63>-0,41
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje1 027 859 700,00 ( 34 118 691,50 €) 37 749 537,84 ( 1 253 055,10 €)
Odkupy 468 192 030,00 ( 15 541 128,26 €) 21 775 872,75 ( 722 826,55 €)
Čisté predaje 559 667 670,00 ( 18 577 563,23 €) 15 973 665,10 ( 530 228,54 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,95 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností