VÚB AM - Konzervatívne portfólio (OFVUBAMKP)

Ročná výkonnosť: 1,02 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.4.2014
podielový list:
0,0377 EUR 
vlastné imanie:
166 159 353 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,106 rastový
Výkonnosť k 11.4.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,15>-0,56
Mesiac0,14<0,17
Tri mesiace0,16>-3,46
Šesť mesiacov0,67>-3,99
Rok1,02>-4,10
Tri roky4,94>-0,70
Tri roky (p.a.)1,62>-0,41
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 834 093 880,00 ( 27 686 844,59 €) 17 604 253,92 ( 584 354,18 €)
Odkupy 623 983 750,00 ( 20 712 465,98 €) 12 601 950,20 ( 418 308,11 €)
Čisté predaje 210 110 130,00 ( 6 974 378,61 €) 5 002 303,73 ( 166 046,06 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,95 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností