VÚB AM - Dynamické portfólio (OFVUBAMDP)

Ročná výkonnosť: 6,90 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.3.2017
podielový list:
0,0404 EUR 
vlastné imanie:
70 770 114 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,689 rastový
Výkonnosť k 17.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,41>-0,11
Mesiac0,62>0,24
Tri mesiace2,19>-2,64
Šesť mesiacov5,13>-3,10
Rok6,90>-2,03
Tri roky11,48>0,68
Tri roky (p.a.)3,69>0,01
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 025 021,25 ( 34 024,47 €) 334 897,10 ( 11 116,55 €)
Odkupy 77 473,92 ( 2 571,66 €) 143 691,62 ( 4 769,69 €)
Čisté predaje 947 547,33 ( 31 452,81 €) 191 205,48 ( 6 346,86 €)
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,45 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností