TAM - MarketNeutral Fund (OFTAMMNF)

Ročná výkonnosť: -0,63 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 9.10.2015
podielový list:
0,0342 EUR 
vlastné imanie:
149 528 727 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,463 rastový
Výkonnosť k 9.10.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,34<0,37
Mesiac-0,12<0,27
Tri mesiace-1,02>-4,55
Šesť mesiacov-3,62>-7,19
Rok-0,63>-3,68
Tri roky0,06<0,66
Tri roky (p.a.)0,02>-0,02
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 2 612 080,47 ( 86 705,19 €) 1 351 167,39 ( 44 850,54 €)
Odkupy 665 488,51 ( 22 090,17 €) 518 131,77 ( 17 198,82 €)
Čisté predaje 1 946 591,96 ( 64 615,02 €) 833 035,62 ( 27 651,72 €)
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 5,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,20 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia500 € (15 063 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností