TAM - MarketNeutral Fund (OFTAMMNF)

Ročná výkonnosť: 2,02 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 5.9.2014
podielový list:
0,0352 EUR 
vlastné imanie:
83 186 835 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,400 rastový
Výkonnosť k 5.9.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,24>-0,00
Mesiac1,30>1,00
Tri mesiace0,69>-2,69
Šesť mesiacov2,55>-2,95
Rok2,02>-2,21
Tri roky5,19>2,29
Tri roky (p.a.)1,70>0,49
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 809 925 200,00 ( 26 884 591,38 €) 406 741 339,80 ( 13 501 339,04 €)
Odkupy 87 508 950,00 ( 2 904 764,99 €) 269 034 826,27 ( 8 930 320,20 €)
Čisté predaje 722 416 250,00 ( 23 979 826,40 €) 137 706 513,53 ( 4 571 018,84 €)
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 5,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,05 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia500 € (15 063 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností