TAM - MarketNeutral Fund (OFTAMMNF)

Ročná výkonnosť: 0,34 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 23.9.2016
podielový list:
0,0344 EUR 
vlastné imanie:
77 616 656 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,165 rastový
Výkonnosť k 23.9.2016    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,31>0,06
Mesiac0,12>0,10
Tri mesiace0,59>-2,48
Šesť mesiacov0,63>-3,51
Rok0,34>-3,70
Tri roky-0,45<-0,30
Tri roky (p.a.)-0,15>-0,31
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 314 090,50 ( 10 425,89 €) 550 405,78 ( 18 270,12 €)
Odkupy 272 560,84 ( 9 047,36 €) 1 912 784,25 ( 63 492,81 €)
Čisté predaje 41 529,66 ( 1 378,53 €)- 1 362 378,46 (- 45 222,68 €)
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 5,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,20 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia500 € (15 063 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností