TAM - Európsky akciový (OFTAMEUR)

Ročná výkonnosť: 15,12 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 24.3.2017
podielový list:
0,0208 EUR 
vlastné imanie:
52 978 616 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
Filozofia fondu

Fond investuje do akcií spoločností obchodovaných na európskych trhoch, so zameraním na spoločnosti s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingovým ohodnotením (tzv. blue chips). Cieľom fondu je maximalizovanie hodnoty podielu s dôrazom na dlhodobý investičný horizont využitím selekčnej metódy „bottom-up“, pričom operačný priestor je vymedzený trhom, sektormi a bonitou akcií podľa zvoleného benchmarku

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,7371. decembra 2000rastový
Výkonnosť k 24.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň-0,50<-0,22
Mesiac1,96>0,38
Tri mesiace4,28>0,55
Šesť mesiacov8,26>0,79
Rok15,12>3,74
Tri roky11,68>6,97
Tri roky (p.a.)3,75>1,48
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 121 443,24 ( 4 031,18 €) 314 643,07 ( 10 444,24 €)
Odkupy 303 407,70 ( 10 071,29 €) 376 576,08 ( 12 500,04 €)
Čisté predaje- 181 964,46 (- 6 040,11 €)- 61 933,01 (- 2 055,80 €)
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 5,00 %
Zvýhodnený prestupVýška transferového poplatku sa stanoví ako rozdiel vstupného poplatku v novom fonde a pôvodnom fonde, minimálne však 0,2%
Správcovský+depozitársky1,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Iné poznámky
PoznámkaSprávcovská spoločnosť zverejňuje kurzy na dennej báze
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností