TAM - Euro dlhopisový plus fond (OFTAMKDF)

Ročná výkonnosť: 0,40 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 18.4.2014
podielový list:
0,0760 EUR 
vlastné imanie:
317 414 661 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
Filozofia fondu

Fond investuje do dlhových cenných papierov denominovaných v slovenských korunách. Cieľom fondu je maximalizovanie hodnoty podielu a dosahovanie stabilnej miery zhodnotenia pri zachovaní konzervatívneho prístupu k investičnému riziku, s dôrazom na strednodobý až dlhodobý investičný horizont. Aktívnym manažmentom úrokových sadzieb sa fond snaží prekonať výkonnosť dlhopisového trhu slovenských štátnych dlhopisov.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,1471. mája 1998rastový
Výkonnosť k 18.4.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,01<0,10
Mesiac0,35<0,81
Tri mesiace0,69>-0,21
Šesť mesiacov0,66>0,14
Rok0,40>-0,11
Tri roky7,59>6,49
Tri roky (p.a.)2,47>2,00
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje1 178 772 340,00 ( 39 128 073,42 €) 26 948 548,82 ( 894 527,94 €)
Odkupy 684 510 140,00 ( 22 721 574,06 €) 25 978 935,10 ( 862 342,66 €)
Čisté predaje 494 262 200,00 ( 16 406 499,37 €) 969 613,73 ( 32 185,28 €)
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 5,00 %
Zvýhodnený prestupVýška transferového poplatku sa stanoví ako rozdiel vstupného poplatku v novom fonde a pôvodnom fonde, minimálne však 0,2%
Správcovský+depozitársky0,93 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Iné poznámky
PoznámkaBývalý Korunový dlhopisový fond
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností