TAM - Euro dlhopisový plus fond (OFTAMKDF)

Ročná výkonnosť: 0,65 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.4.2014
podielový list:
0,0760 EUR 
vlastné imanie:
317 974 557 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
Filozofia fondu

Fond investuje do dlhových cenných papierov denominovaných v slovenských korunách. Cieľom fondu je maximalizovanie hodnoty podielu a dosahovanie stabilnej miery zhodnotenia pri zachovaní konzervatívneho prístupu k investičnému riziku, s dôrazom na strednodobý až dlhodobý investičný horizont. Aktívnym manažmentom úrokových sadzieb sa fond snaží prekonať výkonnosť dlhopisového trhu slovenských štátnych dlhopisov.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,1511. mája 1998rastový
Výkonnosť k 11.4.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,18<0,24
Mesiac0,28<0,84
Tri mesiace0,79>-0,04
Šesť mesiacov0,87>0,38
Rok0,65>-0,05
Tri roky7,50>6,58
Tri roky (p.a.)2,44>2,03
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 128 087 470,00 ( 4 251 725,09 €) 3 845 650,00 ( 127 652,19 €)
Odkupy 599 462 520,00 ( 19 898 510,26 €) 12 601 269,41 ( 418 285,51 €)
Čisté predaje- 471 375 050,00 (- 15 646 785,17 €)- 8 755 619,41 (- 290 633,32 €)
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 5,00 %
Zvýhodnený prestupVýška transferového poplatku sa stanoví ako rozdiel vstupného poplatku v novom fonde a pôvodnom fonde, minimálne však 0,2%
Správcovský+depozitársky0,93 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Iné poznámky
PoznámkaBývalý Korunový dlhopisový fond
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností