TAM - Americký akciový (OFTAMAME)

Ročná výkonnosť: 22,40 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.3.2017
podielový list:
0,0393 EUR 
vlastné imanie:
76 786 293 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
Filozofia fondu

Fond investuje do akcií spoločností obchodovaných na amerických (USA) trhoch, so zameraním na spoločnosti s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingovým ohodnotením (tzv. blue chips). Cieľom fondu je maximalizovanie hodnoty podielu s dôrazom na dlhodobý investičný horizont využitím selekčnej metódy „bottom-up“, pričom operačný priestor je vymedzený trhom, sektormi a bonitou akcií podľa zvoleného benchmarku.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,8611. decembra 2000rastový
Výkonnosť k 17.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň-0,11<-0,00
Mesiac0,06<0,36
Tri mesiace2,45>0,40
Šesť mesiacov16,02>1,10
Rok22,40>3,83
Tri roky59,01>7,06
Tri roky (p.a.)16,72>1,39
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 705 099,39 ( 23 405,01 €) 399 984,07 ( 13 277,04 €)
Odkupy 904 570,02 ( 30 026,22 €) 797 561,16 ( 26 474,18 €)
Čisté predaje- 199 470,63 (- 6 621,21 €)- 397 577,09 (- 13 197,14 €)
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 5,00 %
Zvýhodnený prestupVýška transferového poplatku sa stanoví ako rozdiel vstupného poplatku v novom fonde a pôvodnom fonde, minimálne však 0,2%
Správcovský+depozitársky1,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Iné poznámky
PoznámkaSprávcovská spoločnosť zverejňuje kurzy na dennej báze
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností