SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. (OFSPOPFPT)

Ročná výkonnosť: 18,17 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.4.2014
podielový list:
0,0372 EUR 
vlastné imanie:
74 418 939 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Deloitte & Touche spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,618 rastový
Výkonnosť k 11.4.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň-1,49<-1,45
Mesiac-0,40<0,65
Tri mesiace0,31>0,09
Šesť mesiacov9,13>3,28
Rok18,17>9,28
Tri roky43,98>17,97
Tri roky (p.a.)12,92>5,36
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 1 288 300,96 ( 42 763,76 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 1 010 148,08 ( 33 530,77 €)
Čisté predaje 0,00 ( 0,00 €) 278 152,88 ( 9 232,98 €)
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,33 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností