SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. (OFSPOPFPT)

Ročná výkonnosť: 0,39 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 18.4.2014
podielový list:
0,0372 EUR 
vlastné imanie:
72 394 022 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Deloitte & Touche spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
fond penažného trhuzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,006 rastový
Výkonnosť k 18.4.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória fond penažného trhu - priemer
Týždeň0,01<0,11
Mesiac0,02<0,22
Tri mesiace0,09<0,31
Šesť mesiacov0,18<0,66
Rok0,39>-0,16
Tri roky2,45>0,50
Tri roky (p.a.)0,81>0,15
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 62 899 840,00 ( 2 087 892,19 €) 2 452 840,58 ( 81 419,39 €)
Odkupy2 092 168 870,00 ( 69 447 283,74 €) 41 233 608,08 ( 1 368 705,04 €)
Čisté predaje-2 029 269 030,00 (- 67 359 391,56 €)- 38 780 767,50 (- 1 287 285,65 €)
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,24 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia500 € (15 063 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností