SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. (OFSPOPFPT)

Ročná výkonnosť: -0,08 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.3.2017
podielový list:
0,0373 EUR 
vlastné imanie:
34 101 338 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Deloitte & Touche spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
fond penažného trhuzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,002 rastový
Výkonnosť k 17.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória fond penažného trhu - priemer
Týždeň-0,11
Mesiac-0,01<0,21
Tri mesiace-0,02<0,29
Šesť mesiacov-0,05<0,63
Rok-0,08>-0,19
Tri roky0,30>0,19
Tri roky (p.a.)0,10>0,04
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 206 127,64 ( 6 842,18 €)
Odkupy 102 413,11 ( 3 399,49 €) 597 080,79 ( 19 819,45 €)
Čisté predaje- 102 413,11 (- 3 399,49 €)- 390 953,15 (- 12 977,27 €)
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,24 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia500 € (15 063 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností