Sporo - Eurový dlhopisový fond (OFSPODK)

Ročná výkonnosť: 1,08 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.3.2017
podielový list:
0,0538 EUR 
vlastné imanie:
245 644 109 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Deloitte & Touche spol. s r.o.
Filozofia fondu

Fond investuje do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, dlhpisov renomovaných bánk, a nástrojov peňažného trhu denominovaných v SKK.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,13922. októbra 2001rastový
Výkonnosť k 17.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,10<0,24
Mesiac-0,07<0,33
Tri mesiace0,13>-0,64
Šesť mesiacov-0,76>-1,05
Rok1,08>0,67
Tri roky6,12>4,65
Tri roky (p.a.)2,00>1,44
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 085 909,69 ( 36 045,60 €) 1 400 284,88 ( 46 480,94 €)
Odkupy 846 845,27 ( 28 110,11 €) 619 984,26 ( 20 579,71 €)
Čisté predaje 239 064,42 ( 7 935,48 €) 780 300,62 ( 25 901,24 €)
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPri prestupe z SPORO Korunového dlhopisového fondu do SPORO Korunového peňažného fondu 0%
Správcovský+depozitársky0,86 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia500 € (15 063 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností