Sporo - Aktívne portfólio (OFSPOKZ)

Ročná výkonnosť: 4,42 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.3.2017
podielový list:
0,0432 EUR 
vlastné imanie:
242 152 235 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Deloitte & Touche spol. s r.o.
Filozofia fondu

Fond investuje peňažné prostriedky do dlhových aktív a svetových akcií. Investície do cenných papierov sú rozdelené v pomere 75 % dlhové aktíva a 25 % svetové akcie, pričom prevažná časť dlhových aktív je denominovaná v SKK. S účinnosťou od 2. júla 2012, spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne mení názov SPORO Konzervatívneho zmiešaného fondu na Aktívne portfólio.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie + SR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,4171. septembra 2002rastový
Výkonnosť k 17.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,35>-0,11
Mesiac0,04<0,24
Tri mesiace1,74>-2,64
Šesť mesiacov1,96>-3,10
Rok4,42>-2,03
Tri roky8,10>0,68
Tri roky (p.a.)2,63>0,01
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 2 138 789,01 ( 70 994,79 €) 1 240 023,58 ( 41 161,24 €)
Odkupy 862 657,25 ( 28 634,97 €) 677 527,59 ( 22 489,80 €)
Čisté predaje 1 276 131,76 ( 42 359,81 €) 562 495,99 ( 18 671,45 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky1,13 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia500 € (15 063 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností