Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Zmiešaných fondov k 21. 11. 2014

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.ČP INVEST Smíšený fond
3,01
2.IaD - Kapital (akciový)
2,28
3.KD Prosperita
2,17
4.ING (L) Patrimonial Euro
1,89
5.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
1,87
6.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
1,77
7.GIS Capital Markets Strategies
1,64
8.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
1,60
9.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
1,57
10.ING (L) Patrimonial Aggressive
1,54
11.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
1,41
12.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
1,40
13.Pioneer Funds - Global Flexible
1,14
14.IaD - Optimal (zmiešaný)
1,13
15.VÚB AM - Dynamické portfólio
1,07
16.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
0,99
17.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
0,77
18.TAM - Sporenie
0,52
19.TAM - SmartFund
0,45
20.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
0,40
21.ČSOB Rastový o.p.f.
0,38
22.TAM - DynamicAlpha Fund
0,36
23. - 24.TAM - Alfa fond
0,35
23. - 24.TAM - MarketNeutral Fund
0,35
25.PP - Eurofond
0,33
26.Dexia - Fullinvest High
0,26
27.ING Multifond Aktiv V5
0,24
28.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
0,19
29.ČSOB Vyvážený o.p.f.
0,15
30. - 31.Archipel Portfolio Pro November
0,14
30. - 31.Dexia - Fullinvest Medium
0,14
32. - 33.Raiffeisen Global Mix
0,12
32. - 33.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
0,12
34. - 35.Dexia - Fullinvest Low
0,01
34. - 35.Sporo - Aktívne portfólio
0,01
36. - 37.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
0,00
36. - 37.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
0,00
38.Raiffeisen-Active-Commodities
-0,16
39.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
-0,18
40.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
-0,19
41.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
-0,60
42.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
-0,62
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu