Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Zmiešaných fondov k 22. 5. 2015

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.ING (L) Patrimonial Aggressive
3,23
2.PP - Eurofond
2,92
3.GIS Capital Markets Strategies
2,75
4.Archipel Portfolio Pro November
2,36
5.ČSOB Rastový o.p.f.
2,03
6.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
1,90
7.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
1,83
8.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
1,75
9.ING (L) Patrimonial Euro
1,74
10.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
1,73
11.Pioneer Funds - Global Flexible
1,60
12. - 13.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
1,55
12. - 13.Raiffeisen Global Mix
1,55
14.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
1,25
15.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
1,22
16.ČSOB Vyvážený o.p.f.
1,19
17.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
1,10
18.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
1,09
19.Dexia - Fullinvest High
1,03
20.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
1,00
21.Sporo - Aktívne portfólio
0,96
22.VÚB AM - Dynamické portfólio
0,82
23.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
0,79
24.Dexia - Fullinvest Medium
0,70
25.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
0,61
26.IaD - Kapital (akciový)
0,57
27. - 29.ČP INVEST Fond živé planety
0,52
27. - 29.IaD - Optimal (zmiešaný)
0,52
27. - 29.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
0,52
30.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
0,46
31. - 32.Dexia - Fullinvest Low
0,38
31. - 32.ING Multifond Aktiv V5
0,38
33.TAM - MarketNeutral Fund
0,28
34.TAM - Alfa fond
0,23
35.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
0,20
36.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
0,05
37.ČP INVEST Smíšený fond
0,02
38.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
0,01
39.TAM - Sporenie
-0,14
40.KD Prosperita
-0,15
41.TAM - SmartFund
-0,34
42.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
-0,58
43.TAM - DynamicAlpha Fund
-0,71
44.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
-0,80
45.Raiffeisen-Active-Commodities
-2,24
46.ČP INVEST Zlatý otevřený podílový fond
-2,52
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu