Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Zmiešaných fondov k 22. 7. 2016

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.PP - Eurofond
1,47
2. - 3.ING (L) Patrimonial Aggressive
1,22
2. - 3.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
1,22
4.Dexia - Fullinvest High
1,05
5.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
0,95
6.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
0,94
7.GIS Capital Markets Strategies
0,77
8.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
0,75
9.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
0,74
10.Dexia - Fullinvest Medium
0,68
11.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
0,64
12.KD Prosperita
0,61
13.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
0,50
14.Kapital
0,49
15.Raiffeisen Global Mix
0,47
16.ING (L) Patrimonial Euro
0,43
17.Pioneer Funds - Global Flexible
0,41
18.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
0,39
19. - 20.Dexia - Fullinvest Low
0,36
19. - 20.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
0,36
21.ČSOB Rastový o.p.f.
0,32
22. - 23.Optimal
0,31
22. - 23.VÚB AM - Dynamické portfólio
0,31
24. - 25.IAD - Optimal Balanced
0,28
24. - 25.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
0,28
26.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
0,26
27.ČSOB Vyvážený o.p.f.
0,20
28.Archipel Portfolio Pro November
0,18
29.TAM - DynamicAlpha Fund
0,16
30.TAM - Sporenie
0,13
31.TAM - SmartFund
0,07
32. - 33.Sporo - Aktívne portfólio
0,03
32. - 33.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
0,03
34. - 36.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
0,00
34. - 36.TAM - Alfa fond
0,00
34. - 36.TAM - MarketNeutral Fund
0,00
37.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
-0,10
38.Raiffeisen-Active-Commodities
-0,67
39.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
-0,95
40.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
-0,96
41.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
-1,10
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu