Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Zmiešaných fondov k 26. 6. 2015

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.PP - Eurofond
2,46
2.Archipel Portfolio Pro November
2,45
3.Dexia - Fullinvest High
2,37
4.ING (L) Patrimonial Euro
2,19
5.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
2,07
6.GIS Capital Markets Strategies
2,03
7.ČSOB Rastový o.p.f.
1,91
8.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
1,90
9.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
1,85
10.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
1,84
11.Dexia - Fullinvest Medium
1,83
12.Pioneer Funds - Global Flexible
1,68
13.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
1,66
14.ING (L) Patrimonial Aggressive
1,56
15.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
1,52
16.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
1,35
17.Dexia - Fullinvest Low
1,30
18.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
1,14
19.ČSOB Vyvážený o.p.f.
1,13
20.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
1,08
21.Raiffeisen Global Mix
1,00
22.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
0,97
23.TAM - Sporenie
0,94
24.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
0,91
25.IaD - Optimal (zmiešaný)
0,80
26.ČP INVEST Fond živé planety
0,77
27.IaD - Kapital (akciový)
0,76
28.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
0,59
29.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
0,52
30. - 31.TAM - Alfa fond
0,49
30. - 31.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
0,49
32. - 33.Sporo - Aktívne portfólio
0,48
32. - 33.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
0,48
34.TAM - MarketNeutral Fund
0,45
35. - 36.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
0,44
35. - 36.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
0,44
37.TAM - DynamicAlpha Fund
0,40
38.ČP INVEST Smíšený fond
0,26
39.VÚB AM - Dynamické portfólio
0,25
40.KD Prosperita
0,23
41.ING Multifond Aktiv V5
0,09
42.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
0,07
43.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
-0,02
44.TAM - SmartFund
-0,31
45.Raiffeisen-Active-Commodities
-1,04
46.ČP INVEST Zlatý otevřený podílový fond
-2,58
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu