Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Zmiešaných fondov k 11. 4. 2014

PoradieRebríčekVýkonnosť (%)
1.Raiffeisen-Active-Commodities
1,72
2.ČP INVEST Smíšený fond
0,33
3.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
0,10
4.PP - Eurofond
0,07
5.ING (L) Patrimonial Target Return Bond
-0,02
6.TAM - SmartFund
-0,06
7.Dexia - Fullinvest Low
-0,07
8.TAM - Sporenie
-0,09
9.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
-0,15
10.TAM - DynamicAlpha Fund
-0,22
11.Dexia - Fullinvest Medium
-0,27
12.Sporo - Aktívne portfólio
-0,39
13.TAM - MarketNeutral Fund
-0,45
14.Dexia - Fullinvest High
-0,47
15.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
-0,51
16.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
-0,52
17.ING Multifond Aktiv V5
-0,64
18.ČSOB Vyvážený o.p.f.
-0,65
19.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
-0,69
20.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
-0,71
21.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
-0,75
22.IaD - Optimal (zmiešaný)
-0,82
23.IaD - Kapital (akciový)
-0,87
24.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
-0,92
25.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
-0,93
26.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
-1,05
27.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
-1,09
28.Archipel Portfolio Pro November
-1,20
29.ČSOB Rastový o.p.f.
-1,28
30.Raiffeisen Global Mix
-1,31
31.ČSOB Dynamic Market Timing o.p.f.
-1,33
32.KD Prosperita
-1,38
33.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
-1,48
34.ING (L) Patrimonial Euro
-1,53
35.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
-1,55
36.VÚB AM - Dynamické portfólio
-1,61
37.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
-1,93
38.GIS Capital Markets Strategies
-2,52
39.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
-2,58
40.Pioneer Funds - Global Flexible
-2,70
41.ING (L) Patrimonial Aggressive
-3,38
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu