Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Zmiešaných fondov k 10. 4. 2015

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
4,93
2.KD Prosperita
4,26
3.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
3,58
4.ING (L) Patrimonial Aggressive
3,53
5.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
3,51
6.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
2,92
7.Pioneer Funds - Global Flexible
2,90
8.GIS Capital Markets Strategies
2,59
9.Archipel Portfolio Pro November
2,20
10.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
2,19
11.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
2,16
12.ČSOB Rastový o.p.f.
1,87
13.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
1,70
14.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
1,65
15.Raiffeisen Global Mix
1,55
16.ING (L) Patrimonial Euro
1,50
17.VÚB AM - Dynamické portfólio
1,48
18.ČP INVEST Zlatý otevřený podílový fond
1,41
19.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
1,39
20.ČP INVEST Fond živé planety
1,36
21.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
1,26
22.PP - Eurofond
1,24
23.TAM - DynamicAlpha Fund
1,20
24.Dexia - Fullinvest High
1,16
25. - 26.ČSOB Vyvážený o.p.f.
1,08
25. - 26.TAM - Sporenie
1,08
27.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
1,02
28.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
1,00
29.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
0,95
30. - 31.ČP INVEST Smíšený fond
0,88
30. - 31.Dexia - Fullinvest Medium
0,88
32.Raiffeisen-Active-Commodities
0,85
33.IaD - Kapital (akciový)
0,84
34. - 35.Sporo - Aktívne portfólio
0,77
34. - 35.TAM - SmartFund
0,77
36.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
0,76
37.IaD - Optimal (zmiešaný)
0,67
38.Dexia - Fullinvest Low
0,60
39.ING Multifond Aktiv V5
0,47
40.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
0,41
41. - 42.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
0,34
41. - 42.TAM - MarketNeutral Fund
0,34
43.TAM - Alfa fond
0,26
44.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
0,15
45.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
0,09
46.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
0,07
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu