Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Zmiešaných fondov k 24. 7. 2015

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
0,72
2.Dexia - Fullinvest Low
0,42
3.Dexia - Fullinvest Medium
0,36
4.Dexia - Fullinvest High
0,30
5.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
0,08
6.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
0,07
7.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
0,06
8.ING Multifond Aktiv V5
-0,09
9. - 10.TAM - MarketNeutral Fund
-0,13
9. - 10.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
-0,13
11.TAM - Alfa fond
-0,18
12.Sporo - Aktívne portfólio
-0,23
13.Optimal
-0,27
14.Kapital
-0,40
15.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
-0,51
16.TAM - Sporenie
-0,57
17.ČSOB Vyvážený o.p.f.
-0,58
18. - 19.ČP INVEST Smíšený fond
-0,60
18. - 19.ING (L) Patrimonial Euro
-0,60
20. - 21.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
-0,69
20. - 21.Raiffeisen Global Mix
-0,69
22.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
-0,78
23.TAM - SmartFund
-0,90
24.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
-0,92
25.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
-1,02
26.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
-1,04
27.ČSOB Rastový o.p.f.
-1,12
28.Archipel Portfolio Pro November
-1,20
29.TAM - DynamicAlpha Fund
-1,23
30. - 31.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
-1,29
30. - 31.VÚB AM - Dynamické portfólio
-1,29
32.Pioneer Funds - Global Flexible
-1,30
33.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
-1,56
34.KD Prosperita
-1,65
35. - 36.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
-1,66
35. - 36.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
-1,66
37.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
-1,78
38.GIS Capital Markets Strategies
-1,85
39.ČP INVEST Fond živé planety
-1,94
40.ING (L) Patrimonial Aggressive
-2,10
41.Raiffeisen-Active-Commodities
-2,59
42.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
-2,89
43.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
-3,00
44.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
-3,07
45.PP - Eurofond
-3,79
46.ČP INVEST Zlatý otevřený podílový fond
-4,48
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu