Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Zmiešaných fondov k 24. 10. 2014

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.GIS Capital Markets Strategies
5,65
2.ČSOB Rastový o.p.f.
3,47
3.Archipel Portfolio Pro November
3,45
4.ING (L) Patrimonial Aggressive
3,24
5.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
3,20
6.Dexia - Fullinvest High
3,12
7.VÚB AM - Dynamické portfólio
2,71
8.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
2,58
9.Raiffeisen Global Mix
2,47
10.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
2,36
11.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
2,18
12.Dexia - Fullinvest Medium
2,08
13.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
2,04
14.Pioneer Funds - Global Flexible
2,03
15. - 16.ČSOB Vyvážený o.p.f.
1,89
15. - 16.ING (L) Patrimonial Euro
1,89
17.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
1,80
18.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
1,64
19.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
1,33
20.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
1,31
21.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
1,26
22.TAM - DynamicAlpha Fund
1,09
23.Dexia - Fullinvest Low
1,08
24.IaD - Kapital (akciový)
1,06
25.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
1,00
26.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
0,91
27.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
0,89
28.IaD - Optimal (zmiešaný)
0,85
29.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
0,81
30.ING Multifond Aktiv V5
0,74
31.Sporo - Aktívne portfólio
0,55
32.TAM - MarketNeutral Fund
0,53
33.PP - Eurofond
0,51
34.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
0,36
35.TAM - SmartFund
0,35
36.TAM - Sporenie
0,30
37.Raiffeisen-Active-Commodities
-0,03
38.KD Prosperita
-0,36
39.ČP INVEST Smíšený fond
-0,54
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu