Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Fondov peňažného trhu k 15. 5. 2015

Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu