Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Fondov peňažného trhu k 27. 5. 2016

Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu