Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Fondov peňažného trhu k 29. 1. 2016

Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu