Výkonnosť za rok pre kategóriu Dlhopisových fondov k 17. 3. 2017

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
13,84
2.Pioneer Funds - U.S. High Yield
13,47
3.Pioneer Funds - Global High Yield
12,71
4.ING (L) Renta Global High Yield
12,32
5.Pioneer Funds - U.S. High Yield Corp. Bond-Hedge
11,69
6.Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
10,99
7.SPORO Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f.
10,47
8.Pioneer - Emerging Markets Bonds
9,98
9.KBC Bonds Emerging Markets
8,72
10.Raiffeisen Europa High Yield
7,99
11.Pioneer Funds - EURO HIGH YIELD
7,92
12.Pioneer Funds Euro Strategic Bond
7,02
13.Bond Dynamic
5,51
14.KBC - Renta Sterlingrenta
5,38
15.ING (L) Renta Fund World
5,31
16.Pioneer Funds Strategic Income
5,30
17.IAD - 1. PF Slnko, o.p.f.
4,98
18.ESPA Bond Emerging-Markets
4,86
19.SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.
4,71
20.IAD - EURO Cash
4,63
21.Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
4,19
22.Pioneer Funds Strategic Income-currency hedged
3,90
23.KBC Bonds High Interest
3,14
24.Pioneer Funds - U.S. Dollar Agregate Bond
3,02
25.Raiffeisen Euro-Corporates
2,84
26.Raiffeisen EmergingMarkets Rent
2,71
27.Raiffeisen EuroVision Rent
2,44
28.KBC Bonds Corporates Euro
2,34
29. - 30.ESPA Bond Euro - Corporate
1,79
29. - 30.PARVEST Euro Corporate Bond
1,79
31. - 32.GIS Euro Corporate Bonds
1,75
31. - 32.Pioneer Euro Corporate Bond
1,75
33.AFCE - EURO Bond
1,58
34.KBC - Renta Forintrenta
1,36
35.ESPA Cash Dollar
1,13
36.Sporo - Eurový dlhopisový fond
1,08
37.AFCE - CE Bond
0,97
38.AXA Eurobond
0,90
39.Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
0,86
40.TAM - Euro dlhopisový plus fond
0,51
41.Raiffeisen Dollar Liquid-Bonds
0,31
42.Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
0,18
43.ČSOB dlhopisový eurový
0,16
44.ING - Renta Fund Dollar
0,15
45.Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term
-0,08
46.KBC - Renta AUD-Renta
-0,26
47.IAD - Český konzervativní
-0,27
48.ESPA Cash Euro - Plus
-0,43
49.PARVEST Euro Short Term Bond
-0,52
50.KBC - Renta Short EUR
-0,57
51.Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Year
-0,76
52.ING - Renta Fund Euromix
-1,03
53.PARVEST Euro Inflation-linked Bond
-1,09
54.KBC - Renta ZLOTYRENTA
-1,30
55.AXA CEE Dluhopisový fond
-1,40
56.ING (L) Renta Fund Euro
-1,43
57.ING - Slovenský dlhopisový fond
-1,62
58.Pioneer Funds - Euro Agregate Bond
-1,71
59. - 60.ESPA Bond Danubia
-1,75
59. - 60.KBC - Renta Slovakrenta
-1,75
61.KBC - Renta Czechrenta
-1,91
62.KBC - Renta Canarenta
-1,99
63.PARVEST Euro Bond
-2,01
64.KBC - Renta Dollarenta
-2,08
65.KBC - Renta Medium EUR
-2,18
66.Pioneer Funds - Absolute Return Control
-2,36
67.KBC - Renta Eurorenta
-2,37
68.KBC - Renta EMU
-2,44
69.PARVEST Euro Government Bond
-2,57
70.Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year
-2,60
71.VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond
-2,72
72.KBC Bonds Europe Ex EMU
-2,76
73.WIOF CIS Bond - Trieda A
-2,85
74.KBC Bonds Emerging Europe
-2,97
75.Pioneer Funds Euro Bond
-3,30
76.KBC - Renta Swissrenta
-3,43
77.KBC - Renta Long EUR
-3,48
78.WIOF CIS Bond - Trieda B
-3,57
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu