Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Dlhopisových fondov k 24. 10. 2014

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.ING (L) Renta Fund World
10,28
2.Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
8,16
3.KBC - Renta ZLOTYRENTA
8,00
4.KBC - Renta Long EUR
7,59
5.KBC Bonds Europe Ex EMU
7,49
6.KBC Bonds High Interest
7,30
7.Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
6,98
8.Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
6,81
9.KBC Bonds Emerging Europe
6,63
10. - 11.KBC - Renta Medium EUR
6,50
10. - 11.Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
6,50
12.KBC - Renta Forintrenta
6,12
13.ESPA Bond Danubia
6,01
14.VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond
5,86
15.Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year
5,79
16.KBC - Renta Sterlingrenta
5,72
17.KBC - Renta Slovakrenta
5,55
18.Allianz Bond Dynamic
5,24
19.Raiffeisen EuroVision Rent
4,97
20.KBC - Renta Czechrenta
4,72
21.KBC - Renta EMU
4,61
22.KBC - Renta Eurorenta
4,52
23.PARVEST Euro Government Bond
4,37
24.KBC - Renta AUD-Renta
4,31
25.Pioneer Funds Euro Bond
4,26
26.Dexia Bonds Euro
4,23
27.KBC - Renta Swissrenta
4,20
28.ING (L) Renta Fund Euro
4,08
29.KBC Bonds Corporates Euro
3,93
30.Dexia Bonds International
3,76
31.Pioneer Funds - Euro Agregate Bond
3,65
32.ESPA Bond Euro - Corporate
3,63
33.AXA CEE Dluhopisový fond
3,56
34.ESPA Bond Emerging-Markets
3,55
35.Dexia Bonds Emerging Markets
3,53
36.Raiffeisen Euro-Corporates
3,47
37.PARVEST Euro Corporate Bond
3,44
38.PARVEST Euro Bond
3,36
39. - 40.KBC - Renta Canarenta
3,02
39. - 40.KBC Bonds Emerging Markets
3,02
41.PARVEST Euro Inflation-linked Bond
2,97
42.GIS Euro Corporate Bonds
2,96
43.ING - Renta Fund Dollar
2,79
44.Pioneer Euro Corporate Bond
2,71
45.Pioneer - Emerging Markets Bonds
2,66
46.Dexia Bonds USD
2,55
47.KBC - Renta Dollarenta
2,52
48.Raiffeisen EmergingMarkets Rent
2,34
49.ING - Renta Fund Euromix
2,18
50.ČSOB dlhopisový eurový
2,15
51.AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový
1,89
52.Sporo - Eurový dlhopisový fond
1,63
53.Pioneer Funds - U.S. Dollar Agregate Bond
1,55
54.TAM - Euro dlhopisový plus fond
1,45
55.Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
1,30
56.Pioneer Funds Strategic Income
1,12
57. - 58.Pioneer Funds Euro Strategic Bond
1,08
57. - 58.SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.
1,08
59.Raiffeisen Europa High Yield
1,06
60.ESPA Cash Euro - Plus
1,03
61.Pioneer Funds Strategic Income-currency hedged
1,01
62.Generali PPF Fond peněžního trhu
1,00
63.AFCE - Príjmový dlhopisový
0,99
64.IAD - 1. PF Slnko, o.p.f.
0,88
65.SPORO Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f.
0,75
66.ČP INVEST Fond peněžního trhu
0,73
67.ČP INVEST Fond korporátních dlhopisů
0,60
68.KBC - Renta Short EUR
0,59
69.PARVEST Euro Short Term Bond
0,49
70.Generali PPF Fond korporátních dluhopisů
0,32
71.AXA Eurobond
0,18
72.ESPA Cash Emerging - Markets
0,15
73.Raiffeisen Dollar Liquid-Bonds
0,07
74.Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Year
0,06
75.AFCE - Korunový peňažný
0,02
76.ESPA Cash Dollar
0,01
77.ING (L) Renta Global High Yield
-0,02
78.Pioneer Funds - Global High Yield
-0,03
79.Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term
-0,10
80.Pioneer Funds - U.S. High Yield Corp. Bond-Hedge
-0,53
81.Pioneer Funds - U.S. High Yield
-0,58
82.Pioneer Funds - EURO HIGH YIELD
-0,78
83.AFCE - Český konzervativní, o.p.f.
-0,95
84.Pioneer Funds - Absolute Return Control
-1,41
85.WIOF CIS Bond - Trieda A
-3,35
86.WIOF CIS Bond - Trieda B
-3,71
87.Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate Bond 2016
-4,07
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond Raiffeisen Europa High Yield