Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Dlhopisových fondov k 24. 7. 2015

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.Generali PPF Emerging Europe Bond Fund
5,39
2. - 3.ČP INVEST Fond korporátních dlhopisů
5,32
2. - 3.Generali PPF Fond korporátních dluhopisů
5,32
4.Generali PPF Corporate Bonds Fund - Class B
5,27
5.Pioneer Funds - EURO HIGH YIELD
3,90
6.Pioneer - Emerging Markets Bonds
3,61
7.Pioneer Funds Euro Strategic Bond
3,44
8.AFCE - Český konzervativní, o.p.f.
2,73
9.Pioneer Funds - U.S. High Yield Corp. Bond-Hedge
2,23
10.Pioneer Funds - U.S. High Yield
2,14
11.Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate Bond 2016
2,02
12.Pioneer Funds - Global High Yield
1,83
13.Raiffeisen Europa High Yield
1,70
14.AXA CEE Dluhopisový fond
1,07
15.Raiffeisen EuroVision Rent
0,96
16.Generali PPF Fond peněžního trhu
0,90
17.IAD - 1. PF Slnko, o.p.f.
0,82
18.Dexia Bonds Emerging Markets
0,70
19.KBC Bonds Emerging Markets
0,67
20.Sporo - Eurový dlhopisový fond
0,55
21.ESPA Bond Emerging-Markets
0,53
22.Bond Dynamic
0,50
23.ČP INVEST Fond peněžního trhu
0,28
24. - 25.AXA Eurobond
0,24
24. - 25.Raiffeisen EmergingMarkets Rent
0,24
26.Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term
0,20
27.Pioneer Funds - Absolute Return Control
0,19
28.SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.
0,17
29.Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Year
0,13
30.ESPA Cash Dollar
0,02
31.KBC - Renta Short EUR
0,01
32.Raiffeisen Dollar Liquid-Bonds
-0,10
33.KBC - Renta Canarenta
-0,11
34.AFCE - Korunový peňažný
-0,15
35.PARVEST Euro Short Term Bond
-0,19
36.KBC - Renta AUD-Renta
-0,21
37.ESPA Cash Euro - Plus
-0,24
38.Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
-0,27
39.AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový
-0,33
40.ING (L) Renta Global High Yield
-0,40
41.Pioneer Funds Strategic Income-currency hedged
-0,44
42.Pioneer Funds Strategic Income
-0,46
43.Pioneer Euro Corporate Bond
-0,54
44.Pioneer Funds - U.S. Dollar Agregate Bond
-0,59
45.AFCE - Príjmový dlhopisový
-0,67
46. - 47.ING - Renta Fund Euromix
-0,75
46. - 47.Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
-0,75
48.ČSOB dlhopisový eurový
-0,94
49.GIS Euro Corporate Bonds
-0,96
50.KBC - Renta Slovakrenta
-1,06
51.ESPA Bond Euro - Corporate
-1,14
52. - 53.KBC - Renta EMU
-1,22
52. - 53.Raiffeisen Euro-Corporates
-1,22
54.KBC Bonds Corporates Euro
-1,25
55.PARVEST Euro Corporate Bond
-1,30
56.Pioneer Funds - Euro Agregate Bond
-1,32
57.KBC - Renta Eurorenta
-1,38
58.ESPA Cash Emerging - Markets
-1,56
59.KBC - Renta Medium EUR
-1,63
60.KBC - Renta Forintrenta
-1,65
61.ESPA Bond Danubia
-1,66
62.Dexia Bonds Euro
-1,69
63.Pioneer Funds Euro Bond
-1,75
64.Dexia Bonds USD
-1,76
65.SPORO Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f.
-1,77
66.Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year
-1,84
67.PARVEST Euro Bond
-1,87
68.TAM - Euro dlhopisový plus fond
-1,93
69. - 70.KBC - Renta Czechrenta
-1,98
69. - 70.PARVEST Euro Inflation-linked Bond
-1,98
71.VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond
-2,02
72.ING - Slovenský dlhopisový fond
-2,04
73.ING (L) Renta Fund Euro
-2,06
74.KBC - Renta Dollarenta
-2,12
75. - 76.KBC - Renta ZLOTYRENTA
-2,23
75. - 76.PARVEST Euro Government Bond
-2,23
77.ING (L) Renta Fund World
-2,29
78.Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
-2,32
79.Dexia Bonds International
-2,39
80.ING - Renta Fund Dollar
-2,41
81.KBC Bonds Europe Ex EMU
-2,48
82.KBC Bonds High Interest
-2,86
83.KBC - Renta Long EUR
-2,89
84.KBC - Renta Swissrenta
-3,46
85.KBC - Renta Sterlingrenta
-4,31
86.KBC Bonds Emerging Europe
-4,87
87.Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
-5,99
88.Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
-6,16
89.WIOF CIS Bond - Trieda A
-7,43
90.WIOF CIS Bond - Trieda B
-7,81
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond Raiffeisen Europa High Yield