Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Dlhopisových fondov k 20. 2. 2015

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
10,65
2.ING (L) Renta Fund World
10,54
3.KBC Bonds Europe Ex EMU
10,29
4.KBC - Renta Long EUR
8,11
5.Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
7,70
6.KBC Bonds Emerging Europe
7,43
7.KBC - Renta Sterlingrenta
7,36
8.KBC Bonds High Interest
6,84
9.ING - Slovenský dlhopisový fond
6,53
10.KBC - Renta AUD-Renta
6,35
11.KBC - Renta Slovakrenta
6,05
12.Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year
5,65
13.KBC - Renta Swissrenta
5,48
14. - 15.KBC - Renta Canarenta
5,45
14. - 15.KBC - Renta Forintrenta
5,45
16.Pioneer Funds Euro Bond
5,21
17.PARVEST Euro Government Bond
5,16
18.ING (L) Renta Fund Euro
5,10
19.KBC - Renta ZLOTYRENTA
4,98
20.ESPA Bond Danubia
4,91
21.VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond
4,90
22.Dexia Bonds Euro
4,68
23. - 24.AXA CEE Dluhopisový fond
4,34
23. - 24.PARVEST Euro Inflation-linked Bond
4,34
25.KBC - Renta Czechrenta
4,22
26.KBC - Renta Medium EUR
4,17
27.Pioneer Funds - Euro Agregate Bond
4,13
28.KBC - Renta Eurorenta
4,02
29.PARVEST Euro Corporate Bond
3,89
30.KBC - Renta EMU
3,79
31.PARVEST Euro Bond
3,61
32.Raiffeisen Euro-Corporates
3,41
33.KBC Bonds Corporates Euro
3,35
34.ESPA Bond Euro - Corporate
3,26
35.GIS Euro Corporate Bonds
3,24
36.Pioneer Euro Corporate Bond
3,20
37.Dexia Bonds International
3,16
38.Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
2,78
39.Allianz Bond Dynamic
2,69
40.Raiffeisen EuroVision Rent
2,50
41.ING - Renta Fund Euromix
2,27
42.Raiffeisen Europa High Yield
2,23
43.ING - Renta Fund Dollar
2,09
44.Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
2,02
45.KBC - Renta Dollarenta
1,99
46.Sporo - Eurový dlhopisový fond
1,93
47.Dexia Bonds USD
1,90
48.AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový
1,86
49.IAD - 1. PF Slnko, o.p.f.
1,79
50.ČSOB dlhopisový eurový
1,60
51.Pioneer Funds - U.S. Dollar Agregate Bond
1,19
52.TAM - Euro dlhopisový plus fond
1,00
53.AFCE - Český konzervativní, o.p.f.
0,83
54.ESPA Cash Euro - Plus
0,75
55.Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
0,73
56.SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.
0,59
57.AFCE - Príjmový dlhopisový
0,53
58.SPORO Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f.
0,40
59.ČP INVEST Fond peněžního trhu
0,27
60.PARVEST Euro Short Term Bond
0,16
61.KBC - Renta Short EUR
0,14
62.Generali PPF Fond peněžního trhu
0,09
63.Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term
0,08
64.Raiffeisen Dollar Liquid-Bonds
-0,01
65.ESPA Cash Dollar
-0,03
66.Pioneer Funds - EURO HIGH YIELD
-0,06
67.Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Year
-0,11
68.AFCE - Korunový peňažný
-0,12
69.Pioneer Funds Strategic Income
-0,37
70.AXA Eurobond
-0,38
71.Pioneer Funds Strategic Income-currency hedged
-0,64
72.Dexia Bonds Emerging Markets
-0,96
73.Pioneer Funds - Absolute Return Control
-1,00
74.Pioneer Funds Euro Strategic Bond
-1,03
75.ESPA Bond Emerging-Markets
-1,09
76.KBC Bonds Emerging Markets
-2,69
77.Pioneer Funds - U.S. High Yield
-2,76
78.Raiffeisen EmergingMarkets Rent
-2,86
79.ČP INVEST Fond korporátních dlhopisů
-2,91
80.Pioneer Funds - U.S. High Yield Corp. Bond-Hedge
-3,01
81.Generali PPF Corporate Bonds Fund - Class B
-3,07
82.ING (L) Renta Global High Yield
-3,11
83.Generali PPF Fond korporátních dluhopisů
-3,20
84.Generali PPF Emerging Europe Bond Fund
-4,94
85.Pioneer - Emerging Markets Bonds
-5,18
86.WIOF CIS Bond - Trieda A
-5,66
87.Pioneer Funds - Global High Yield
-5,82
88.WIOF CIS Bond - Trieda B
-6,00
89.ESPA Cash Emerging - Markets
-6,68
90.Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate Bond 2016
-9,08
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond Raiffeisen Europa High Yield