Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Dlhopisových fondov k 18. 7. 2014

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.KBC Bonds Emerging Markets
9,03
2.KBC - Renta Long EUR
8,99
3.Dexia Bonds Emerging Markets
8,15
4.ING (L) Renta Fund World
7,92
5.Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year
7,80
6.Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
7,42
7.KBC - Renta Medium EUR
6,96
8.ESPA Bond Emerging-Markets
6,76
9.Raiffeisen EmergingMarkets Rent
6,65
10.Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
6,60
11.KBC Bonds Emerging Europe
6,23
12.Pioneer - Emerging Markets Bonds
6,19
13.KBC - Renta EMU
6,03
14.KBC - Renta Eurorenta
5,90
15.KBC - Renta Forintrenta
5,89
16.KBC Bonds Europe Ex EMU
5,66
17.KBC - Renta Slovakrenta
5,55
18.Pioneer Funds Euro Bond
5,48
19.ESPA Bond Danubia
5,45
20.KBC - Renta Swissrenta
5,38
21.KBC Bonds Corporates Euro
5,22
22.ING (L) Renta Fund Euro
5,14
23.Dexia Bonds Euro
4,87
24.VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond
4,81
25.Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate Bond 2016
4,80
26.KBC Bonds High Interest
4,60
27.Pioneer Funds - Euro Agregate Bond
4,58
28. - 29.KBC - Renta AUD-Renta
4,54
28. - 29.KBC - Renta ZLOTYRENTA
4,54
30.Allianz Bond Dynamic
4,33
31.Pioneer Funds - Global High Yield
4,28
32.Raiffeisen EuroVision Rent
4,26
33.ESPA Bond Euro - Corporate
4,20
34.Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
4,05
35.Raiffeisen Euro-Corporates
4,02
36.Raiffeisen Europa High Yield
3,92
37.KBC - Renta Czechrenta
3,76
38.GIS Euro Corporate Bonds
3,74
39.Pioneer Funds Euro Strategic Bond
3,67
40.Pioneer Funds - EURO HIGH YIELD
3,60
41.AXA CEE Dluhopisový fond
3,57
42. - 43.Dexia Bonds International
3,47
42. - 43.Pioneer Funds - U.S. Dollar Agregate Bond
3,47
44.Pioneer Funds - U.S. High Yield
3,45
45.Pioneer Funds Strategic Income
3,35
46.Pioneer Funds Strategic Income-currency hedged
3,31
47.Pioneer Funds - U.S. High Yield Corp. Bond-Hedge
3,27
48.Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
3,24
49.Pioneer Euro Corporate Bond
3,22
50.ESPA Cash Emerging - Markets
3,08
51.Dexia Bonds USD
3,06
52. - 53.ING - Renta Fund Dollar
2,81
52. - 53.Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
2,81
54.KBC - Renta Sterlingrenta
2,76
55.KBC - Renta Canarenta
2,73
56.ČSOB dlhopisový eurový
2,71
57.ING - Renta Fund Euromix
2,50
58.ING (L) Renta Global High Yield
2,45
59.KBC - Renta Dollarenta
2,17
60.WIOF CIS Bond - Trieda A
2,03
61.Sporo - Eurový dlhopisový fond
1,96
62.IAD - 1. PF Slnko, o.p.f.
1,83
63.AFCE - Príjmový dlhopisový
1,72
64.WIOF CIS Bond - Trieda B
1,66
65.SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.
1,53
66.AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový
1,46
67.TAM - Euro dlhopisový plus fond
1,42
68.ESPA Cash Euro - Plus
1,25
69.KBC - Renta Short EUR
1,15
70.SPORO Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f.
1,07
71.Generali PPF Fond peněžního trhu
0,91
72.AXA Eurobond
0,83
73.ČP INVEST Fond peněžního trhu
0,65
74.ČP INVEST Fond korporátních dlhopisů
0,64
75.Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Year
0,57
76.Generali PPF Fond korporátních dluhopisů
0,31
77.AFCE - Korunový peňažný
0,16
78.AFCE - Český konzervativní, o.p.f.
0,10
79.ESPA Cash Dollar
0,05
80.Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term
-0,08
81.Raiffeisen Dollar Liquid-Bonds
-0,10
82.Pioneer Funds - Absolute Return Control
-1,58
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond Raiffeisen Europa High Yield