Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Dlhopisových fondov k 12. 9. 2014

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.ING (L) Renta Fund World
11,98
2.Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
11,79
3.Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
11,40
4.KBC Bonds High Interest
8,80
5.KBC - Renta Long EUR
8,11
6.ESPA Bond Danubia
8,07
7.KBC Bonds Emerging Europe
7,96
8.Raiffeisen EuroVision Rent
7,66
9.KBC - Renta Medium EUR
7,32
10.Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
7,09
11.KBC Bonds Emerging Markets
7,06
12.Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year
6,93
13.VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond
6,66
14.Dexia Bonds Emerging Markets
6,61
15.Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
6,57
16.Pioneer - Emerging Markets Bonds
6,10
17.KBC - Renta ZLOTYRENTA
6,09
18.KBC Bonds Europe Ex EMU
6,04
19.ESPA Bond Emerging-Markets
6,01
20.PARVEST Euro Inflation-linked Bond
5,78
21.Pioneer Funds Euro Bond
5,71
22.KBC - Renta Forintrenta
5,70
23.Raiffeisen EmergingMarkets Rent
5,57
24. - 25.KBC - Renta EMU
5,37
24. - 25.PARVEST Euro Government Bond
5,37
26.KBC - Renta Eurorenta
5,30
27.KBC - Renta Slovakrenta
5,18
28.Dexia Bonds Euro
4,99
29.KBC Bonds Corporates Euro
4,91
30.Pioneer Funds - Euro Agregate Bond
4,88
31.KBC - Renta Czechrenta
4,84
32.Allianz Bond Dynamic
4,66
33.ING (L) Renta Fund Euro
4,65
34.Pioneer Funds Euro Strategic Bond
4,58
35.KBC - Renta Swissrenta
4,55
36.PARVEST Euro Bond
4,28
37.PARVEST Euro Corporate Bond
4,17
38.Dexia Bonds International
4,10
39.ESPA Bond Euro - Corporate
3,93
40.Pioneer Euro Corporate Bond
3,88
41.Raiffeisen Euro-Corporates
3,76
42.AXA CEE Dluhopisový fond
3,56
43.ESPA Cash Emerging - Markets
3,42
44.KBC - Renta AUD-Renta
3,39
45.GIS Euro Corporate Bonds
3,30
46.KBC - Renta Sterlingrenta
3,11
47.Raiffeisen Europa High Yield
3,09
48.Pioneer Funds - Global High Yield
2,86
49.ČP INVEST Fond korporátních dlhopisů
2,84
50.Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
2,62
51.ČSOB dlhopisový eurový
2,61
52.Pioneer Funds Strategic Income
2,27
53.AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový
2,25
54.Pioneer Funds - EURO HIGH YIELD
2,23
55.Pioneer Funds Strategic Income-currency hedged
2,22
56.Generali PPF Fond korporátních dluhopisů
2,08
57.Pioneer Funds - U.S. Dollar Agregate Bond
1,95
58.Sporo - Eurový dlhopisový fond
1,90
59.Dexia Bonds USD
1,88
60.ING - Renta Fund Euromix
1,81
61.IAD - 1. PF Slnko, o.p.f.
1,79
62.Pioneer Funds - U.S. High Yield Corp. Bond-Hedge
1,78
63.Pioneer Funds - U.S. High Yield
1,75
64.Generali PPF Fond peněžního trhu
1,56
65.ING (L) Renta Global High Yield
1,51
66.ESPA Cash Euro - Plus
1,41
67.SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.
1,40
68. - 69.KBC - Renta Canarenta
1,36
68. - 69.TAM - Euro dlhopisový plus fond
1,36
70.AFCE - Príjmový dlhopisový
1,34
71.ING - Renta Fund Dollar
1,22
72.SPORO Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f.
0,99
73.KBC - Renta Short EUR
0,97
74.ČP INVEST Fond peněžního trhu
0,88
75.PARVEST Euro Short Term Bond
0,86
76.Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term
0,81
77.KBC - Renta Dollarenta
0,79
78.AXA Eurobond
0,71
79.Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Year
0,63
80. - 81.AFCE - Korunový peňažný
0,07
80. - 81.Pioneer Funds - Absolute Return Control
0,07
82.ESPA Cash Dollar
0,05
83.Raiffeisen Dollar Liquid-Bonds
-0,03
84.WIOF CIS Bond - Trieda A
-0,15
85.WIOF CIS Bond - Trieda B
-0,53
86.Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate Bond 2016
-0,56
87.AFCE - Český konzervativní, o.p.f.
-1,06
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond Raiffeisen Europa High Yield