Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Dlhopisových fondov k 17. 10. 2014

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.ING (L) Renta Fund World
10,13
2.KBC - Renta ZLOTYRENTA
7,80
3.KBC Bonds Europe Ex EMU
7,60
4.KBC - Renta Long EUR
7,59
5.KBC - Renta Sterlingrenta
6,96
6.Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
6,73
7.Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
6,66
8.KBC - Renta Medium EUR
6,33
9.KBC Bonds High Interest
6,12
10.KBC - Renta Slovakrenta
6,07
11.Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year
6,01
12.KBC - Renta Forintrenta
5,99
13.Allianz Bond Dynamic
5,61
14.ESPA Bond Danubia
5,44
15.Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
5,38
16.KBC Bonds Emerging Europe
5,29
17.VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond
5,17
18.Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
5,13
19.KBC - Renta AUD-Renta
4,91
20.Raiffeisen EuroVision Rent
4,81
21.KBC - Renta Czechrenta
4,79
22.Pioneer Funds Euro Bond
4,58
23.KBC - Renta EMU
4,54
24.KBC - Renta Eurorenta
4,48
25.ING (L) Renta Fund Euro
4,33
26.KBC - Renta Swissrenta
4,28
27.PARVEST Euro Government Bond
4,27
28.Dexia Bonds Euro
4,12
29. - 30.Dexia Bonds International
4,00
29. - 30.KBC Bonds Corporates Euro
4,00
31.AXA CEE Dluhopisový fond
3,92
32.Pioneer Funds - Euro Agregate Bond
3,76
33.KBC - Renta Canarenta
3,66
34.ING - Renta Fund Dollar
3,63
35.ESPA Bond Euro - Corporate
3,57
36.Raiffeisen Euro-Corporates
3,45
37.KBC - Renta Dollarenta
3,40
38.PARVEST Euro Corporate Bond
3,37
39.Dexia Bonds Emerging Markets
3,27
40.PARVEST Euro Bond
3,24
41.GIS Euro Corporate Bonds
3,14
42.ESPA Bond Emerging-Markets
2,94
43.Dexia Bonds USD
2,87
44.Pioneer Euro Corporate Bond
2,61
45.ING - Renta Fund Euromix
2,34
46.KBC Bonds Emerging Markets
2,26
47.AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový
2,11
48.Pioneer - Emerging Markets Bonds
2,03
49.ČSOB dlhopisový eurový
2,02
50.PARVEST Euro Inflation-linked Bond
1,79
51. - 52.Raiffeisen EmergingMarkets Rent
1,72
51. - 52.Sporo - Eurový dlhopisový fond
1,72
53.Pioneer Funds - U.S. Dollar Agregate Bond
1,65
54.TAM - Euro dlhopisový plus fond
1,61
55. - 56.AFCE - Príjmový dlhopisový
1,13
55. - 56.SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.
1,13
57.Pioneer Funds Strategic Income
1,03
58.Pioneer Funds Strategic Income-currency hedged
0,92
59.ESPA Cash Euro - Plus
0,91
60.Generali PPF Fond peněžního trhu
0,82
61.SPORO Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f.
0,77
62.ČP INVEST Fond peněžního trhu
0,72
63.Pioneer Funds Euro Strategic Bond
0,67
64. - 65.IAD - 1. PF Slnko, o.p.f.
0,50
64. - 65.KBC - Renta Short EUR
0,50
66. - 67.PARVEST Euro Short Term Bond
0,33
66. - 67.Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
0,33
68.Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Year
0,08
69. - 70.AXA Eurobond
0,07
69. - 70.Raiffeisen Dollar Liquid-Bonds
0,07
71.AFCE - Korunový peňažný
0,04
72.ESPA Cash Dollar
0,03
73.Raiffeisen Europa High Yield
-0,01
74.ČP INVEST Fond korporátních dlhopisů
-0,17
75.AFCE - Český konzervativní, o.p.f.
-0,19
76.Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term
-0,20
77.ESPA Cash Emerging - Markets
-0,43
78.Generali PPF Fond korporátních dluhopisů
-0,63
79.Pioneer Funds - Global High Yield
-0,65
80.ING (L) Renta Global High Yield
-0,95
81.Pioneer Funds - U.S. High Yield
-1,49
82. - 83.Pioneer Funds - Absolute Return Control
-1,50
82. - 83.Pioneer Funds - U.S. High Yield Corp. Bond-Hedge
-1,50
84.Pioneer Funds - EURO HIGH YIELD
-1,78
85.WIOF CIS Bond - Trieda A
-3,57
86.WIOF CIS Bond - Trieda B
-3,94
87.Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate Bond 2016
-4,07
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond Raiffeisen Europa High Yield