Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Dlhopisových fondov k 25. 7. 2014

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
12,02
2.KBC Bonds Emerging Markets
10,96
3.ING (L) Renta Fund World
10,68
4.Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
9,85
5.Dexia Bonds Emerging Markets
9,18
6.KBC - Renta Long EUR
9,13
7.KBC Bonds Emerging Europe
8,45
8.Raiffeisen EmergingMarkets Rent
8,31
9.ESPA Bond Emerging-Markets
8,21
10.Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year
7,96
11.VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond
7,29
12.ESPA Bond Danubia
7,15
13.Pioneer - Emerging Markets Bonds
7,08
14.KBC - Renta Medium EUR
7,07
15.PARVEST Euro Inflation-linked Bond
6,57
16. - 17.KBC Bonds High Interest
6,42
16. - 17.Raiffeisen EuroVision Rent
6,42
18.KBC - Renta Forintrenta
6,33
19.PARVEST Euro Government Bond
6,13
20.KBC - Renta EMU
6,12
21.KBC - Renta Eurorenta
5,99
22.Pioneer Funds Euro Bond
5,70
23.Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
5,51
24.ING (L) Renta Fund Euro
5,47
25.KBC - Renta Slovakrenta
5,35
26.KBC Bonds Europe Ex EMU
5,33
27.KBC Bonds Corporates Euro
5,22
28.Dexia Bonds Euro
5,16
29.KBC - Renta ZLOTYRENTA
4,99
30.PARVEST Euro Bond
4,82
31.Pioneer Funds - Global High Yield
4,81
32.Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate Bond 2016
4,80
33.KBC - Renta Swissrenta
4,77
34.Pioneer Funds - Euro Agregate Bond
4,72
35.ESPA Cash Emerging - Markets
4,65
36.PARVEST Euro Corporate Bond
4,53
37.KBC - Renta AUD-Renta
4,34
38.Pioneer Funds Euro Strategic Bond
4,22
39.Allianz Bond Dynamic
4,20
40.ESPA Bond Euro - Corporate
3,94
41.Raiffeisen Europa High Yield
3,92
42. - 43.Pioneer Funds - EURO HIGH YIELD
3,89
42. - 43.Pioneer Funds - U.S. High Yield
3,89
44.Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
3,85
45.Dexia Bonds International
3,80
46.Raiffeisen Euro-Corporates
3,79
47.KBC - Renta Czechrenta
3,71
48. - 49.AXA CEE Dluhopisový fond
3,68
48. - 49.Pioneer Funds - U.S. High Yield Corp. Bond-Hedge
3,68
50.Pioneer Funds Strategic Income
3,54
51. - 52.GIS Euro Corporate Bonds
3,53
51. - 52.Pioneer Funds Strategic Income-currency hedged
3,53
53.Pioneer Euro Corporate Bond
3,21
54.Pioneer Funds - U.S. Dollar Agregate Bond
3,20
55.WIOF CIS Bond - Trieda A
3,14
56.Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
3,10
57.ING (L) Renta Global High Yield
2,96
58.WIOF CIS Bond - Trieda B
2,76
59.Dexia Bonds USD
2,73
60.ČSOB dlhopisový eurový
2,67
61.KBC - Renta Sterlingrenta
2,66
62.ING - Renta Fund Dollar
2,60
63.ING - Renta Fund Euromix
2,28
64.KBC - Renta Canarenta
2,19
65.Sporo - Eurový dlhopisový fond
1,96
66.AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový
1,93
67.KBC - Renta Dollarenta
1,84
68.IAD - 1. PF Slnko, o.p.f.
1,80
69.TAM - Euro dlhopisový plus fond
1,70
70. - 71.AFCE - Príjmový dlhopisový
1,48
70. - 71.SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.
1,48
72.ESPA Cash Euro - Plus
1,24
73.KBC - Renta Short EUR
1,17
74.SPORO Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f.
1,07
75.PARVEST Euro Short Term Bond
0,98
76.Generali PPF Fond peněžního trhu
0,91
77.AXA Eurobond
0,80
78.Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Year
0,65
79.ČP INVEST Fond peněžního trhu
0,61
80.ČP INVEST Fond korporátních dlhopisů
0,41
81.Generali PPF Fond korporátních dluhopisů
0,16
82.AFCE - Korunový peňažný
0,11
83.Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term
0,08
84.ESPA Cash Dollar
0,00
85.AFCE - Český konzervativní, o.p.f.
-0,03
86.Raiffeisen Dollar Liquid-Bonds
-0,12
87.Pioneer Funds - Absolute Return Control
-1,27
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond Raiffeisen Europa High Yield