Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Dlhopisových fondov k 19. 8. 2016

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.ING (L) Renta Global High Yield
16,86
2.Dexia Bonds Emerging Markets
16,16
3.Pioneer Funds - Global High Yield
15,62
4.Pioneer Funds - U.S. High Yield Corp. Bond-Hedge
14,88
5.KBC Bonds Emerging Markets
14,43
6.Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
13,37
7.Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
11,34
8.ESPA Bond Emerging-Markets
11,17
9.Pioneer - Emerging Markets Bonds
10,98
10.SPORO Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f.
10,96
11.KBC - Renta Sterlingrenta
10,90
12.Raiffeisen EmergingMarkets Rent
10,04
13.Pioneer Funds - EURO HIGH YIELD
9,48
14.Raiffeisen Europa High Yield
9,01
15.Pioneer Funds Strategic Income
8,67
16.Pioneer Funds Strategic Income-currency hedged
8,05
17.Pioneer Funds Euro Strategic Bond
7,29
18.Raiffeisen Euro-Corporates
6,71
19.Raiffeisen EuroVision Rent
6,32
20.GIS Euro Corporate Bonds
5,98
21.PARVEST Euro Corporate Bond
5,80
22.KBC Bonds Corporates Euro
5,77
23.Pioneer Funds - U.S. Dollar Agregate Bond
5,49
24.WIOF CIS Bond - Trieda A
5,47
25.Pioneer Euro Corporate Bond
5,43
26. - 27.ESPA Bond Euro - Corporate
5,42
26. - 27.Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
5,42
28.IAD - 1. PF Slnko, o.p.f.
5,31
29.WIOF CIS Bond - Trieda B
5,07
30.KBC - Renta Long EUR
4,89
31.Dexia Bonds Euro
4,84
32.IAD - EURO Cash
4,74
33.Bond Dynamic
4,72
34.ESPA Bond Danubia
4,64
35.KBC - Renta AUD-Renta
4,58
36.PARVEST Euro Inflation-linked Bond
4,34
37.Dexia Bonds USD
4,24
38.ING (L) Renta Fund Euro
3,92
39.PARVEST Euro Government Bond
3,86
40.Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
3,79
41.Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year
3,77
42.Dexia Bonds International
3,62
43.Pioneer Funds - Euro Agregate Bond
3,55
44. - 45.ING - Renta Fund Dollar
3,46
44. - 45.PARVEST Euro Bond
3,46
46.Pioneer Funds Euro Bond
3,41
47.KBC Bonds Emerging Europe
3,31
48.KBC - Renta Eurorenta
3,01
49.KBC - Renta EMU
2,82
50.ING - Slovenský dlhopisový fond
2,76
51.KBC - Renta Forintrenta
2,63
52.SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.
2,58
53.KBC - Renta Slovakrenta
2,57
54.KBC - Renta Medium EUR
2,55
55.VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond
2,48
56.Sporo - Eurový dlhopisový fond
2,30
57.AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový
2,16
58.Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
1,89
59.ING (L) Renta Fund World
1,88
60.KBC - Renta Swissrenta
1,86
61.Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate Bond 2016
1,83
62.AXA Eurobond
1,81
63.AFCE - Príjmový dlhopisový
1,63
64.KBC - Renta ZLOTYRENTA
1,54
65.ČSOB dlhopisový eurový
1,53
66.KBC - Renta Dollarenta
1,47
67.KBC Bonds High Interest
1,30
68.KBC - Renta Canarenta
1,23
69.TAM - Euro dlhopisový plus fond
1,15
70.KBC Bonds Europe Ex EMU
1,09
71.AXA CEE Dluhopisový fond
1,03
72.Pioneer U.S. Dollar Short-Term
0,93
73.Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term
0,79
74.ESPA Cash Euro - Plus
0,74
75.ESPA Cash Dollar
0,58
76.ING - Renta Fund Euromix
0,49
77.Raiffeisen Dollar Liquid-Bonds
0,46
78.IAD - Český konzervativní
0,34
79.PARVEST Euro Short Term Bond
0,25
80.KBC - Renta Czechrenta
0,13
81.KBC - Renta Short EUR
-0,02
82.Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Year
-0,19
83.Pioneer Funds - Absolute Return Control
-0,94
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond Raiffeisen Europa High Yield