Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Dlhopisových fondov k 11. 4. 2014

PoradieRebríčekVýkonnosť (%)
1.KBC - Renta Long EUR
7,19
2.Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year
6,33
3.KBC - Renta Medium EUR
6,16
4. - 5.Pioneer Funds - EURO HIGH YIELD
5,67
4. - 5.Raiffeisen Europa High Yield
5,67
6.KBC Bonds Emerging Markets
5,38
7. - 8.KBC - Renta EMU
5,33
7. - 8.Pioneer Funds - U.S. High Yield
5,33
9.KBC - Renta Eurorenta
5,31
10.PARVEST Euro Government Bond
5,30
11.Pioneer Funds - Global High Yield
5,10
12.Pioneer Funds - U.S. High Yield Corp. Bond-Hedge
5,07
13.KBC Bonds Corporates Euro
5,01
14.Dexia Bonds Emerging Markets
4,90
15.Pioneer Funds Euro Bond
4,82
16.ING (L) Renta Fund Euro
4,69
17.Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate Bond 2016
4,68
18.Raiffeisen EmergingMarkets Rent
4,51
19.Dexia Bonds Euro
4,50
20. - 21.KBC - Renta Slovakrenta
4,48
20. - 21.Pioneer - Emerging Markets Bonds
4,48
22.PARVEST Euro Bond
4,43
23.PARVEST Euro Corporate Bond
4,39
24.ESPA Bond Emerging-Markets
4,36
25.Pioneer Funds - Euro Agregate Bond
4,02
26.Pioneer Funds Euro Strategic Bond
3,93
27.Pioneer Funds Strategic Income-currency hedged
3,87
28.Pioneer Funds - U.S. Dollar Agregate Bond
3,82
29.Pioneer Funds Strategic Income
3,80
30.Pioneer Euro Corporate Bond
3,77
31.PARVEST Euro Inflation-linked Bond
3,71
32.GIS Euro Corporate Bonds
3,50
33.ESPA Bond Euro - Corporate
3,45
34.Raiffeisen Euro-Corporates
3,35
35.ING (L) Renta Global High Yield
3,23
36.KBC - Renta Forintrenta
3,09
37.ING (L) Renta Fund World
3,06
38.IAD - 1. PF Slnko, o.p.f.
2,83
39.Dexia Bonds International
2,79
40.KBC - Renta Swissrenta
2,71
41.KBC Bonds Europe Ex EMU
2,69
42.ING - Renta Fund Dollar
2,62
43.KBC - Renta ZLOTYRENTA
2,27
44.KBC - Renta Canarenta
2,26
45.Dexia Bonds USD
2,23
46.KBC - Renta AUD-Renta
2,22
47.KBC - Renta Czechrenta
2,11
48.SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.
2,09
49.ČSOB dlhopisový eurový
2,02
50.Sporo - Korunový dlhopisový
1,84
51.KBC - Renta Sterlingrenta
1,52
52.KBC - Renta Short EUR
1,45
53.ING - Renta Fund Euromix
1,40
54.Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
1,30
55. - 57.AFCE - Príjmový dlhopisový
1,22
55. - 57.Allianz Bond Dynamic
1,22
55. - 57.KBC - Renta Dollarenta
1,22
58.Generali PPF Fond peněžního trhu
1,19
59.AXA Eurobond
1,14
60.ESPA Cash Euro - Plus
1,09
61.PARVEST Euro Short Term Bond
1,08
62.Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Year
0,88
63.TAM - Euro dlhopisový plus fond
0,87
64.ČP INVEST Fond peněžního trhu
0,61
65.ČP INVEST Fond korporátních dlhopisů
0,57
66.Generali PPF Fond korporátních dluhopisů
0,40
67.Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term
0,31
68.AFCE - Korunový peňažný
0,16
69. - 70.ESPA Bond Danubia
0,06
69. - 70.ESPA Cash Dollar
0,06
71.Horizon CSOB Government bonds 1
-0,08
72.Raiffeisen Dollar Liquid-Bonds
-0,10
73.Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
-0,11
74.KBC Bonds Emerging Europe
-0,23
75.WIOF CIS Bond - Trieda A
-0,25
76.VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond
-0,42
77.KBC Bonds High Interest
-0,46
78.Raiffeisen EuroVision Rent
-0,47
79.WIOF CIS Bond - Trieda B
-0,61
80.ESPA Cash Emerging - Markets
-0,93
81.AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový
-1,18
82.Pioneer Funds - Absolute Return Control
-1,34
83.SPORO Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f.
-1,62
84.AXA CEE Dluhopisový fond
-1,67
85.Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
-1,84
86.Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
-2,59
87.Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
-2,86
88.AFCE - Český konzervativní, o.p.f.
-6,99
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond Raiffeisen Europa High Yield