Čisté predaje pre kategóriu Realitných fondov (za minulý týždeň) k 26. 6. 2015

PoradieRebrícekČistý predaj (€)
1.PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f.
2 025 509
2.IaD - Prvý realitný fond
451 555
3. - 4.NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ š.p.f.
0
3. - 4.SPORO realitný fond
0
5.TAM - Realitný Fond
- 143 813
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f.