Čisté predaje pre kategóriu Realitných fondov (za minulý týždeň) k 13. 1. 2017

PoradieRebrícekČistý predaj (€)
1.IaD - Prvý realitný fond
885 206
2.PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f.
580 603
3.SPORO realitný fond
0
4.TAM - Realitný Fond
- 105 240
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f.