Čisté predaje pre kategóriu Realitných fondov (za minulý týždeň) k 10. 2. 2017

PoradieRebrícekČistý predaj (€)
1.PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f.
5 918 752
2.IaD - Prvý realitný fond
1 257 612
3.SPORO realitný fond
- 6 010
4.TAM - Realitný Fond
- 731 145
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f.