Čisté predaje pre kategóriu Realitných fondov (za minulý týždeň) k 27. 2. 2015

PoradieRebrícekČistý predaj (€)
1.PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f.
4 652 652 970
2.IaD - Prvý realitný fond
902 389 760
3.NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ š.p.f.
0
4.SPORO realitný fond
- 20 375 460
5.TAM - Realitný Fond
- 64 059 820
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f.