Čisté predaje pre kategóriu Realitných fondov (za minulý týždeň) k 21. 8. 2015

PoradieRebrícekČistý predaj (€)
1.IaD - Prvý realitný fond
276 189
2. - 3.NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ š.p.f.
0
2. - 3.SPORO realitný fond
0
4.TAM - Realitný Fond
- 49 348
5.PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f.
- 351 027
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f.