Čisté predaje pre kategóriu Realitných fondov (za minulý týždeň) k 10. 4. 2015

PoradieRebrícekČistý predaj (€)
1.IaD - Prvý realitný fond
1 081 750
2.NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ š.p.f.
0
3.SPORO realitný fond
- 150 030
4.TAM - Realitný Fond
- 90 229 660
5.PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f.
- 150 886 260
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f.