Čisté predaje pre kategóriu Realitných fondov (za minulý týždeň) k 14. 10. 2016

PoradieRebrícekČistý predaj (€)
1.PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f.
1 014 241
2.IaD - Prvý realitný fond
538 022
3. - 4.NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ š.p.f.
0
3. - 4.SPORO realitný fond
0
5.TAM - Realitný Fond
- 507 191
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f.